eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowekujawsko-pomorskie › Urząd skarbowy Toruń

Znajdź urząd skarbowy

Toruń - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 87-100 Toruń
  ul. Mazowiecka 63/65
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Toruń
  część wschodnia miasta pod nazwami: Grębocin-Bielawy, Jakubskie, Kaszczorek, Mokre, Na Skarpie, Rubinkowo
  powiat toruński obejmujący:
  miasto Chełmża
  gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dzieli granica wyznaczona ulicami: Grudziądzką, Warneńczyka, Przy Kaszowniku, pl. Pokoju Toruńskiego, wzdłuż torów kolejowych do mostu kolejowego oraz nurtem rzeki Wisły do południowej granicy miasta. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 85101010780026422221000000
  PIT: 82101010780026422223000000
  VAT: 35101010780026422222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 23101010780026422230000000
  doch. 70101010780026422231000000

  NBP O/O Bydgoszcz


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 87-100 Toruń
  ul. Szosa Chełmińska 34/36
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Toruń
  część zachodnia miasta pod nazwami: Bydgoskie, Chełmińskie, Czerniewice, Podgórz, Rudak-Stawki, Staromiejskie, Wrzosy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 17101010780039262221000000
  PIT: 14101010780039262223000000
  VAT: 64101010780039262222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 52101010780039262230000000
  doch. 02101010780039262231000000

  NBP O/O Bydgoszcz


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. kujawsko-pomorskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

 • Adres siedziby: 85-950, Bydgoszcz
  ul. Dr E. Warmińskiego 18
 • Telefon: 052 58-56-100
 • Faks: 052 58-42-990
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: kujawsko-pomorskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.