eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowemazowieckie › Urząd skarbowy Warszawa

Znajdź urząd skarbowy

Warszawa - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 00-193 Warszawa
  ul. Stawki 2
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 87101010100164342221000000
  PIT: 84101010100164342223000000
  VAT: 37101010100164342222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 25101010100164342230000000
  doch. 72101010100164342231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

 • Adres siedziby: 03-719 Warszawa-Śródmieście
  ul. Jagiellońska 15
 • Zasięg terytorialny: terytorium całego kraju w sprawach z zakresu:
  1) określonego w:
  - art. 4 pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113),
  - art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418);

  2) podatku od towarów i usług podatników, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484);

  3) zadań wykonywanych w ramach szczególnej procedury rozliczania VAT wobec usług elektronicznych, o której mowa w art. 131-134 ustawy o podatku od towarów i usług;

  4) zwrotu podatku od towarów i usług:
  - przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
  - instytucjom Wspólnot Europejskich posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju,
  - Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, w przypadku zakupów dokonanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych,
  - podmiotom nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium kraju.
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: brak
  PIT: brak
  VAT: 73101010100165932222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 49101010100104292230000000
  doch. 96101010100104292231000000
  inne
  VAT UE 1: 63101010100165932222200000

  VAT UE 2: 68101010100165932222100000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 00-052 Warszawa
  ul. Mazowiecka 9
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Żoliborz
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 20101010100164212221000000
  PIT: 17101010100164212223000000
  VAT: 67101010100164212222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 55101010100164212230000000
  doch. 05101010100164212231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

 • Adres siedziby: 02-013 Warszawa-Śródmieście
  ul. Lindleya 14
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu
  obejmująca dzielnice: część północna Śródmieścia, Żoliborz
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 56101010100165802221000000
  PIT: 53101010100165802223000000
  VAT: 06101010100165802222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 91101010100165802230000000
  doch. 41101010100165802231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Trzeci Urząd SkarbowyWarszawa-Śródmieście

 • Adres siedziby: 02-013 Warszawa-Śródmieście
  ul. Lindleya 14
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część południowa Śródmieścia, Ochota
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozgraniczają Al. Jerozolimskie. Strona północna Al. Jerozolimskich (numery parzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Strona południowa Al. Jerozolimskich (numery nieparzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej właściwy jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia podziemnego przy Dworcu Centralnym właściwy jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 09101010100166232221000000
  PIT: 06101010100166232223000000
  VAT: 56101010100166232222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 44101010100166232230000000
  doch. 91101010100166232231000000
  inne
  PIT STD: 50101010100166232226000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

 • Adres siedziby: 02-325 Warszawa-Bemowo
  ul. Białobrzeska 53A
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu
  obejmująca dzielnice: Bemowo, Ursus, Włochy
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 11101010100165512221000000
  PIT: 08101010100165512223000000
  VAT: 58101010100165512222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 46101010100165512230000000
  doch. 93101010100165512231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

 • Adres siedziby: 01-844 Warszawa-Bielany
  ul. Skalbmierska 5
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu
  obejmująca dzielnicę Bielany
  powiat warszawski zachodni obejmujący gminy:
  Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 39101010100166102221000000
  PIT: 36101010100166102223000000
  VAT: 86101010100166102222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 74101010100166102230000000
  doch. 24101010100166102231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

 • Adres siedziby: 02-676 Warszawa
  ul. Postępu 16A
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu
  obejmująca dzielnicę Mokotów
 • Telefon: (22) 50-20-000
 • Faks: 22 50-20-145
 • Adres e-mail:
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 03101010100165482221000000
  PIT: 97101010100165482223000000
  VAT: 50101010100165482222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 38101010100165482230000000
  doch. 85101010100165482231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

 • Adres siedziby: 03-719 Warszawa-Praga
  ul. Jagiellońska 15
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu
  obejmująca dzielnice: Praga-Południe, Praga-Północ
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 78101010100165642221000000
  PIT: 75101010100165642223000000
  VAT: 28101010100165642222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 16101010100165642230000000
  doch. 63101010100165642231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

 • Adres siedziby: 03-482 Warszawa-Targówek
  ul. Dąbrowszczaków 14
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu
  obejmująca dzielnice: Białołęka, Targówek
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 48101010100165772221000000
  PIT: 45101010100165772223000000
  VAT: 95101010100165772222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 83101010100165772230000000
  doch. 33101010100165772231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

 • Adres siedziby: 02-677 Warszawa-Ursynów
  ul. Wynalazek 3
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu
  obejmująca dzielnice: Ursynów, Wilanów
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 85101010100165062221000000
  PIT: 82101010100165062223000000
  VAT: 35101010100165062222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 23101010100165062230000000
  doch. 70101010100165062231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

 • Adres siedziby: 04-379 Warszawa-Wawer
  ul. Mycielskiego 21
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu
  obejmująca dzielnice: Rembertów, Wawer, Wesoła
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 76101010100166362221000000
  PIT: 73101010100166362223000000
  VAT: 26101010100166362222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 14101010100166362230000000
  doch. 61101010100166362231000000

  NBP O/O Warszawa


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

 • Adres siedziby: 01-381 Warszawa-Wola
  ul. Powstańców Śląskich 2D
 • Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnicę Wola
 • Województwo: mazowieckie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 31101010100166072221000000
  PIT: 28101010100166072223000000
  VAT: 78101010100166072222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 66101010100166072230000000
  doch. 16101010100166072231000000

  NBP O/O Warszawa


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. mazowieckie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 • Adres siedziby: 01-513 Warszawa
  ul. Alojzego Felińskiego 2B
 • Telefon: +48 (22) 561-80-01
  +48 (22) 561-80-02
 • Faks: +48 (22) 561-80-93
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: mazowieckie
Advertisement

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.