eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowedolnośląskie › Urząd skarbowy Wrocław

Znajdź urząd skarbowy

Wrocław - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 51-130 Wrocław
  ul. Żmigrodzka 143
 • Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 19101016740009542221000000
  PIT: 16101016740009542223000000
  VAT: 66101016740009542222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 54101016740009542230000000
  doch. 04101016740009542231000000

  NBP O/O Wrocław


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 50-515 Wrocław
  ul. Ks. Czesława Klimasa 34
 • Zasięg terytorialny: powiat wrocławski obejmujący
  gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Święta Katarzyna, Żórawina
 • Województwo: dolnośląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 04101016740000392221000000
  PIT: 98101016740000392223000000
  VAT: 51101016740000392222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 39101016740000392230000000
  doch. 86101016740000392231000000

  NBP O/O Wrocław


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

 • Adres siedziby: 53-238 Wrocław-Fabryczna
  ul. A. Ostrowskiego 5
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 02101016740014692221000000
  PIT: 96101016740014692223000000
  VAT: 49101016740014692222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 37101016740014692230000000
  doch. 84101016740014692231000000

  NBP O/O Wrocław


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

 • Adres siedziby: 53-310 Wrocław-Krzyki
  ul. Sztabowa 100
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Krzyki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 77101016740014852221000000
  PIT: 74101016740014852223000000
  VAT: 27101016740014852222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 15101016740014852230000000
  doch. 62101016740014852231000000

  NBP O/O Wrocław


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole

 • Adres siedziby: 50-231 Wrocław-Psie Pole
  ul. Trzebnicka 33
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Psie Pole
 • Województwo: dolnośląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 27101016740017332221000000
  PIT: 24101016740017332223000000
  VAT: 74101016740017332222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 62101016740017332230000000
  doch. 12101016740017332231000000

  NBP O/O Wrocław


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto

 • Adres siedziby: 53-654 Wrocław-Stare Miasto
  ul. Inowrocławska 4
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Stare Miasto
 • Województwo: dolnośląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 61101016740006062221000000
  PIT: 58101016740006062223000000
  VAT: 11101016740006062222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 96101016740006062230000000
  doch. 46101016740006062231000000

  NBP O/O Wrocław


 • Nazwa:

  Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

 • Adres siedziby: 50-044 Wrocław
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Wrocław pod nazwą Śródmieście
 • Telefon: (071)371-41-26
  (071) 371-41-20
  (071) 371-41-19
  (071) 371-41-52
  (071) 371-41-25
  (071) 371-41-43
 • Faks: (071)344-55-56
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: dolnośląskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 41101016740005502221000000
  PIT: 38101016740005502223000000
  VAT: 88101016740005502222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 76101016740005502230000000
  doch. 26101016740005502231000000

  NBP O/O Wrocław


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. dolnośląskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

 • Adres siedziby: 53-333 Wrocław
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
 • Telefon: +48 (71) 365-24-00
 • Faks: +48 (71) 365-27-80
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: dolnośląskie
Advertisement

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.