eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiUrzędy skarbowelubuskie › Urząd skarbowy Zielona Góra

Znajdź urząd skarbowy

Zielona Góra - urzędy skarbowe


 • Nazwa:

  Drugi Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 65-054 Zielona Góra
  ul. Doktora Pieniężnego 24
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Zielona Góra
  część wschodnia miasta
  powiat zielonogórski obejmujący
  gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra
  Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze dzieli granica wyznaczona ulicami: Wrocławską, Kupiecką, Batorego. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 75101017040055002221000000
  PIT: 72101017040055002223000000
  VAT: 25101017040055002222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 13101017040055002230000000
  doch. 60101017040055002231000000

  NBP O/O Zielona Góra


 • Nazwa:

  Lubuski Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 65-950 Zielona Góra
  ul. Dr. Pieniężnego 24
 • Zasięg terytorialny: województwo lubuskie
 • Województwo: lubuskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 38101017040059592221000000
  PIT: 35101017040059592223000000
  VAT: 85101017040059592222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 73101017040059592230000000
  doch. 23101017040059592231000000

  NBP O/O Zielona Góra


 • Nazwa:

  Pierwszy Urząd Skarbowy

 • Adres siedziby: 65-054 Zielona Góra
  ul. Doktora Pieniężnego 24
 • Zasięg terytorialny: część miasta na prawach powiatu - Zielona Góra
  część zachodnia miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Konta bankowe: d.
  CIT: 70101017040020912221000000
  PIT: 67101017040020912223000000
  VAT: 20101017040020912222000000
  in.d

  j.b.
  wyd. 08101017040020912230000000
  doch. 55101017040020912231000000

  NBP O/O Zielona Góra


Objaśnienia:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
 • VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
 • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • VAT UE 1 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • VAT UE 2 - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne zgodnie z art.133 ust.1 z 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr54 poz.535 z 2004r.) - tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście
 • in. d.- pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

 • wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
 • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności - tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnychWoj. lubuskie - izba skarbowa, której podlegają urzędy


 • Nazwa:

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

 • Adres siedziby: 65-454, Zielona Góra
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2
 • Telefon: 0-68 456-07-00
 • Faks: 0-68 456-07-01
 • Adres e-mail:
 • Strona www:
 • Województwo: lubuskie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Baza OPP - 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego (OPP) Znajdź dane OPP, której możesz przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu PIT za rok 2018.