eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory › Ryczałt ewidencjonowany - zaliczka na podatek

Ryczałt ewidencjonowany - zaliczka na podatek

  Przychody opodatkowane wg stawek: Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne * Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne ** Należny ryczałt
I
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
139,00
II
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
III
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
IV
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
V
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
VI
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
VII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
VIII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
IX
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
X
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
XI
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
XII
2% 3% 5.5%
8.5% 10% 12.5%
17% 20%
0,00
R:
2% 0,00
3% 0,00
5.5% 7 891,92
8.5% 0,00
10% 0,00
12.5% 0,00
17% 0,00
20% 0,00
Razem: 7 891,92
0,00 294,78 139,00

Uwaga! Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

* Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone w danym okresie rozliczeniowym, nie zaś składki jedynie naliczone.

** W polu składki na ubezpieczenie zdrowotne należy podać kwotę składki podlegającej odliczeniu, a nie wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS wpłacana jest bowiem składka w wysokości 9% podstawy jej naliczenia, zaś odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy naliczenia tej składki (i tę wartość należy podać).

Zasada działania kalkulatora:

  • W celu obliczenia należnego ryczałtu ewidencjonowanego za poszczególne okresy rozliczeniowe należy podać kwoty przychodu w podziale na poszczególne stawki ryczałtu oraz wartość przysługujących odliczeń. Kalkulator został przewidziany dla ustalania należnego ryczałtu za poszczególne miesiące danego roku. Stąd też wskazane wartości winny obejmować dane za miesięczne (ich sumowanie w celu dokonania niezbędnych obliczeń wykonywane jest automatycznie).
  • Aby obliczyć ryczałt kwartalny, przychody i odliczenia za dany kwartał wystarczy wpisać (dla porządku) w ostatnim miesiącu danego kwartału. Kalkulator dokona stosownych obliczeń także w przypadku wpisania takich wartości w innym dowolnym miesiącu kwartału.
  • Po kliknięciu "Oblicz" kalkulator wyliczy należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wszystkie okresy, w których ryczałt taki powinien wystąpić zgodnie z obowiązującymi zasadami liczenia podatku i wartościami podanymi przez użytkownika.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: