eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Własne cele mieszkaniowe w PIT: jak dokumentować?

Własne cele mieszkaniowe w PIT: jak dokumentować?

2017-09-04 13:52

Własne cele mieszkaniowe w PIT: jak dokumentować?

Jak udokumentować ulgę mieszkaniową w PIT? © Narong Jongsirikul - Fotolia.com

Od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych - poza działalnością gospodarczą - zapłacić trzeba co do zasady 19% podatku. Z daniny są jednak zwolnione te pieniądze, które zostaną wydane na określone cele.
Zasady tzw. ulgi mieszkaniowej w PIT zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, zaś jej szczegółowe regulacje w kolejnych ustępach tego przepisu.
Mówi on, że dochody z powyższej sprzedaży są wolne od podatku w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości czy praw majątkowych. Aby jednak dochód zwolnić z podatku:
  • pieniądze trzeba wydać w terminie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce sprzedaż
  • pieniądze muszą zostać przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.

Lista celów mieszkaniowych jest stosunkowo szeroka i została określona w art. 21 ust. 25-30 updof. Jest to m.in. zakup domu czy mieszkania, gruntu pod budowę, sama budowa, rozbudowa, nadbudowa a nawet remont nieruchomości mieszkalnych jak też kredytów i pożyczek (bankowych) zaciągniętych na takie cele.

O ile przepisy podatkowe dosyć ściśle określają cele, na które mogą zostać wydane pieniądze ze sprzedaży nieruchomości czy praw majątkowych, aby te zwolnić od podatku, tak milczą w kwestii dokumentowania ponoszonych wydatków. Jakie dokumenty zatem gromadzić?

fot. Narong Jongsirikul - Fotolia.com

Jak udokumentować ulgę mieszkaniową w PIT?

Podatku od sprzedaży nieruchomości nie trzeba zapłacić, jeżeli zarobione pieniądze zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Te oczywiście muszą być odpowiednio udokumentowane. W jaki sposób? - lista możliwości jest tutaj otwarta.


Dowód w myśl Ordynacji podatkowej


Gdy ustawa podatkowa nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem dowodu, można się odnieść w tym zakresie do Ordynacji podatkowej, której to art. 180 §1 mówi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.05.2017 r. nr 2461-IBPB-2-2.4511.115.2017.2.AR wyjaśnił, że „(...) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania wydatku poniesionego na cele określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. W art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej ustanowiono, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Niemniej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skoro Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia winien liczyć się z koniecznością wykazania faktu wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Organ podatkowy dla celów podatkowych weryfikując możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego uprawniony jest żądać od podatników udowodnienia poniesienia wydatków poprzez przedłożenie rzetelnych i wiarygodnych dowodów, z których w sposób niebudzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości faktycznie przeznaczone zostały przez podatnika na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł, czy też przez inne osoby. Takimi dokumentami mogą być m.in. umowy, faktury VAT bądź też inne dokumenty, które ten fakt mogą potwierdzić.

Takimi dokumentami mogą więc być również – umowa z wykonawcą na prace budowlane oraz potwierdzenie zapłaty za ich wykonanie – o ile z dokumentów tych jednoznacznie wynika kto, w jakim terminie, jakie wydatki i w jakiej kwocie poniósł. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają wymogu dokumentowania wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe wyłącznie fakturami VAT.


Wobec powyższego, po uwzględnieniu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz przytoczonych powyżej przepisów prawa, należy stwierdzić, że dokumentami potwierdzającymi fakt poniesienia przez Wnioskodawcę wydatków na własne cele mieszkaniowe mogą być: umowa zawarta z wykonawcą prac budowlanych oraz potwierdzenie zapłaty za te prace – o ile z dokumentów tych w sposób niebudzący wątpliwości wynika jakiego rodzaju wydatków one dotyczą oraz w jakim okresie i w jakiej wysokości wydatki te zostały poniesione przez Wnioskodawcę. Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje obowiązku dokumentowania ww. wydatków wyłącznie fakturami VAT. (...)”

Zatem nie tylko faktury wystawione zgodnie z przepisami VAT-owskimi są dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe. Mogą to być także rachunki czy zawierane umowy cywilnoprawne, wyposażone dodatkowo w potwierdzenia zapłaty (czy to gotówkowo, czy za pośrednictwem rachunku bankowego). Należałoby jednak unikać paragonów fiskalnych. Te bowiem nie zawierają danych kupującego a gdy zapłata nastąpi tutaj gotówką trudno będzie dowodzić, kto faktycznie poniósł taki wydatek.

Należy także pamiętać, iż rozliczeniu podlegają jedynie wydatki na własne cele mieszkaniowe. Dokumenty związane czy to z budową czy remontem muszą dotyczyć zatem własnej nieruchomości mieszkalnej, a nie np. podatnikowi użyczonej czy wynajętej.

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.