eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Podatek dochodowy

Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Kalkulator podatku dochodowego umożliwia przybliżone oszacowanie, która z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie najkorzystniejsza. Kalkulator dla zadanej wartości szacowanych przychodów i kosztów pozwala oszacować wysokość należnego podatku zarówno dla opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatku liniowego, jak i ryczałtu ewidencjonowanego.

Uwaga! Przy dokonywaniu obliczeń w roku 2019 kalkulator przyjmuje jako pierwszą stawkę podatku liczonego wg skali podatkowej 17,75% oraz kwotę zmniejszającą podatek: rocznie - 548,30 zł, miesięcznie - 45,69 zł.
Więcej dowiesz się z naszego artykułu: Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach »

Zasada działania kalkulatora:

  • w polu "Rok podatkowy" należy wybrać rok, dla którego mają zostać wykonane obliczenia
  • w polu "Stawka podatku zryczałtowanego" należy wybrać stawkę podatku zryczałtowanego podatku dochodowego osiąganego od niektórych przychodów ewidencjonowanych, wg której będzie opodatkowana działalność gospodarcza
  • w polu "Wysokość osiągniętych przychodów" należy podać planowaną wartość osiągniętych przychodów w danym roku podatkowym
  • w polu "Wysokość poniesionych kosztów" należy podać planowaną wartość poniesionych wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w danym roku podatkowym
  • w celu wykonania obliczeń należy kliknąć przycisk "Oblicz"

Kalkulator po wyliczeniu poda w kolejności, która z form opodatkowania działalności gospodarczej na podstawie podanych danych wejściowych będzie dla podatnika najkorzystniejsza (ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne, podatek liniowy), a także wysokość podatku należnego. Kalkulator uwzględnia kwotę wolną od podatku przy skali podatkowej.

bezpłatny program PIT 2019

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: