eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Podatek dochodowy

Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Kalkulator podatku dochodowego umożliwia przybliżone oszacowanie, która z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie najkorzystniejsza. Kalkulator dla zadanej wartości szacowanych przychodów i kosztów pozwala oszacować wysokość należnego podatku zarówno dla opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatku liniowego, jak i ryczałtu ewidencjonowanego.

Zasada działania kalkulatora:

  • w polu "Rok podatkowy" należy wybrać rok, dla którego mają zostać wykonane obliczenia
  • w polu "Stawka podatku zryczałtowanego" należy wybrać stawkę podatku zryczałtowanego podatku dochodowego osiąganego od niektórych przychodów ewidencjonowanych, wg której będzie opodatkowana działalność gospodarcza
  • w polu "Wysokość osiągniętych przychodów" należy podać planowaną wartość osiągniętych przychodów w danym roku podatkowym
  • w polu "Wysokość poniesionych kosztów" należy podać planowaną wartość poniesionych wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w danym roku podatkowym
  • w celu wykonania obliczeń należy kliknąć przycisk "Oblicz"

Kalkulator po wyliczeniu poda w kolejności, która z form opodatkowania działalności gospodarczej na podstawie podanych danych wejściowych będzie dla podatnika najkorzystniejsza (ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne, podatek liniowy), a także wysokość podatku należnego. Kalkulator uwzględnia kwotę wolną od podatku przy skali podatkowej.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: