eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach

Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach

2019-10-10 13:21

Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy po zmianie stawki PIT? © olly - Fotolia.com

Z początkiem października 2019 r. ustawodawca dokonał zmian w zasadach liczenia podatku dochodowego za ten właśnie rok. Co do zasady zmiana reguł PIT-u w trakcie roku nie jest możliwa, chyba że ta jest na korzyść podatników - i tak było w tym przypadku. Zwiększeniu uległy pracownicze koszty podatkowe zaś obniżeniu stawka PIT. Takie zmiany wywołują jednakże duże zamieszanie przy prawidłowym wyliczeniu zaliczek na podatek.

Przeczytaj także: Niższa stawka PIT od 1 października

Płatnik liczy wg dwóch stawek?


Nowelizacja ustawy o PIT wskazuje, że pracownicze koszty uzyskania przychodu rosną z obecnych 111,25 zł do 250 zł miesięcznie, a z obecnych 139,06 zł do 300 zł miesięcznie. Odpowiedniemu powiększeniu ulegają też roczne limity takich kosztów.

Stawka PIT przewidziana w pierwszym przedziale skali podatkowej ulega natomiast obniżeniu z 18% do 17%. To pociąga za sobą spadek kwoty zmniejszającej podatek (z 556,02 zł do 525,12 zł w skali roku, 43,76 zł miesięcznie). Oczywiście wzorem lat ubiegłych ostateczna kwota zmniejszająca podatek będzie ruchoma – uzależniona od faktycznie uzyskanych w danym roku dochodów.
Szerzej zmiany opisaliśmy w artykule: Niższa stawka PIT od 1 października.

Zmiany te płatnicy muszą stosować poczynając od wypłat wynagrodzeń w miesiącu październiku. Jeżeli zatem przykładowo zakład pracy wypłaca wynagrodzenia na koniec miesiąca – zmiany w zasadach obliczania zaliczek na podatek dochodowy zastosuje dopiero do wynagrodzeń październikowych (wypłaconych w tym właśnie miesiącu), jeżeli natomiast wynagrodzenia wypłaca na początku miesiąca następnego – zmiany zastosuje już do pensji za wrzesień wypłacanych w październiku.

Nie jest to jednak szablon sztywny. Na wniosek podatnika bowiem płatnik może zamiast stawki 17% stosować do wynagrodzeń wypłaconych w IV kwartale 2019 r. stawkę 17,75%. Należy też pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku to właśnie ta stawka będzie właściwa do wyliczenia podatku za 2019 r. 17% PIT w zasadzie podatnicy zaczną w pełni płacić dopiero od dochodów uzyskanych w roku 2020.

fot. olly - Fotolia.com

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy po zmianie stawki PIT?

Październik 2019 roku jest miesiącem przełomowym w zakresie zasad ustalania zaliczki na podatek dochodowy. W tym właśnie miesiącu ustawodawca obniżył stawkę PIT oraz odpowiednio zmodyfikował kwotę zmniejszającą podatek. Wprowadził też nowe mechanizmy ustalania zaliczek, które różnią się w zależności od tego, z jakimi dochodami mamy do czynienia.


Przykład
Pracownik za wrzesień 2019 r. uzyskał wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł. Jego wypłata nastąpi 10 października 2019 r. Pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek uwzględni pracownikowi:
 • podstawowe koszty uzyskania przychodów,
 • 17% stawkę podatku,
 • kwotę zmniejszającą podatek.

Pracownik nie wystąpił z wnioskiem o zastosowanie mu 17,75% stawki podatku.
Obciążenia podatkowo-składowe będą tutaj wyglądać następująco:
 • wynagrodzenie za pracę (tutaj także podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne: 4.000 zł
 • składki na ubezpieczenie społeczne (4.000 zł x 9,76 % + 4.000 zł x 1,50% + 4.000 zł x 2,45%): 548,40 zł
 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (4.000 zł – 548,40 zł) = 3.451,60 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (3.451,60 zł x 9%): 310,64 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (3.451,60 zł x 7,75%): 267,50 zł
 • koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 • podstawa obliczenia zaliczki na podatek w zaokrągleniu do pełnych złotych (4.000 zł – 548,40 zł – 250 zł): 3202 zł
 • zaliczka na podatek (3.202 zł x 17% - 43,76 zł): 500,58 zł
 • zaliczka na podatek do pobrania w zaokrągleniu do pełnych złotych (500,58 zł – 267,50 zł): 233 zł
 • do wypłaty (4.000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 233 zł): 2.907,96 zł

Gdyby pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu stawki 17,75%, zmianie uległyby trzy ostatnie pozycje:
 • zaliczka na podatek wynosiłaby 524,60 zł (3.202 zł x 17,75% - 43,76 zł)
 • zaliczka na podatek do pobrania wynosiłaby 247 zł (524,60 zł – 267,50 zł)>
 • kwota do wypłaty wnosiłaby 2.883,96 zł (4.000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 247 zł).

Obowiązkowa stawka 17,75%


Art. 6 ust. 3 ustawy nowelizującej wskazuje, że od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr, zaś właściwe dla nich stawki skali podatkowej to: 17,75% oraz 32% (w przypadku dochodów przekraczających limit 85.528 zł).

Tutaj zatem już wyboru nie ma – przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą stosować stawkę 17,75%.
UWAGA!
Przepisy przejściowe wskazują na stosowanie nowej stawki PIT przez przedsiębiorców od dnia 1 października 2019 r. do dochodów uzyskanych w całym 2019 r., a nie od dochodów uzyskanych od dnia 1 października. W rezultacie przedsiębiorcy, inaczej aniżeli etatowcy czy inne osoby uzyskujące dochody za pośrednictwem płatnika, nowe zasady stosują już przy liczeniu zaliczki za dochód uzyskany od początku roku do końca września 2019 r./III kwartału 2019 r. Te obliczenia są bowiem dokonywane w październiku.

Przykład
Do końca sierpnia 2019 r. Pan Piotr prowadzący działalność gospodarczą na własne nazwisko uzyskał przychody w wysokości 40.000 zł oraz poniósł koszty uzyskania przychodu w wysokości 15.000 zł. Dochody z firmy są opodatkowane skalą podatkową. W związku z powyższym wyliczenie podatku wyglądało następująco (w celu uproszczenia pominięto odliczenia):
 • przychód: 40.000 zł
 • koszty uzyskania przychodu: 15.000 zł
 • dochód (40.000 zł – 15.000 zł): 25.000 zł
 • należna zaliczka na podatek w zaokrągleniu do pełnych złotych (25.000 zł x 18% - 556,02 zł): 3 944 zł.

We wrześniu 2019 r. Pan Piotr uzyskał przychód w wysokości 25.000 zł oraz poniósł koszty uzyskania przychodu w wysokości 5.000 zł. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc wrzesień będzie następujące:
 • przychód (40.000 zł + 25.000 zł): 65.000 zł
 • koszty uzyskania przychodu (15.000 zł + 5.000 zł): 20.000 zł
 • dochód do opodatkowani (65.000 zł – 20.000 zł): 45.000 zł
 • zaliczka na podatek w zaokrągleniu do pełnych złotych (45.000 zł x 17,75% - 548,30 zł): 7.439 zł
 • zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego (7.439 zł – 3.944 zł): 3.495 zł

Niejasne przepisy


Niestety przepisy przejściowe wprowadzające opisywane zmiany wydają się być pisane na przysłowiowym kolanie. Dlaczego? Przytoczony wyżej art. 6 ust. 3 nowelizacji nie odnosi się bowiem wprost do osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a do osób ustalających zaliczki na podatek w sposób przewidziany dla osób prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Zasady te znajdują zastosowanie zatem dla wszystkich osób, które tak jak przedsiębiorcy – rozliczają samodzielnie zaliczki na podatek na takich samych lub podobnych regułach. Trudno tutaj niestety jednoznacznie określić, o jaką konkretnie grupę podatników chodzi, a analogii przy liczeniu zaliczki można dopatrzeć się w zasadzie wszędzie. Niewątpliwie będą to podmioty wymienione w art. 43 ustawy o PIT, tj. rozliczający przychody z działalności gospodarczej oraz z prywatnego najmu lub dzierżawy.

Na podobnych do przedsiębiorców zasadach zaliczki są obliczane również przez osoby osiągające dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z zagranicznych rent i emerytur, tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6-9 (np. zagraniczne umowy zlecenie/o dzieło). Samodzielnie zaliczki wpłacają też prowadzący działy specjalnej produkcji rolnej rozliczający się na podstawie ksiąg rachunkowych czy prowadzący tzw. działalność nierejestrową.

Nadto ustawa o PIT przewiduje też niekiedy samoopodatkowanie dla zatrudnionych w Polsce przez polskich podatników (umowy o pomocy przy zbiorach, umowy zlecenie/o dzieło zawarte z osobami prywatnymi).

Ustawodawca nie pokusił się o wyjaśnienie, które z wyżej wymienionych grup podatników jakie zasady opodatkowania winny stosować. Przyjmując regułę bezpieczeństwa sugerowane jest, aby wszyscy tacy podatnicy obliczali podatek wg wyższej stawki (czyli 17,75% zamiast 17%). W każdym z wymienionych przypadków można bowiem dopatrzeć się podobieństwa w regułach ustalania zaliczki na podatek do tych, które stosują prowadzący działalność gospodarczą.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: