eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przejęcie długu za udział w nieruchomości bez podatku PIT

Przejęcie długu za udział w nieruchomości bez podatku PIT

2014-05-11 06:26

Przejęcie długu za udział w nieruchomości bez podatku PIT

Przejęcie długu za udział w nieruchomości bez podatku PIT © Bacho Foto - Fotolia.com

Skoro wnioskodawczyni nabywa udział w nieruchomości w zamian za przejęcie długu innego współwłaściciela, nie będzie miał do niej zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszący się do odpłatnego zbycia - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15.04.2014 r. nr ILPB2/415-39/14-4/ES.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

22 lutego 2013 r. wnioskodawczyni wraz z inną osobą podpisała akt notarialny nabycia lokalu mieszkalnego. Współwłaściciele nabyli udział w tej nieruchomości w wysokości ½ każde. Zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym zaciągniętym przez oboje współwłaścicieli. Obecnie drugi ze współwłaścicieli zamierza przekazać wnioskodawczyni swój udział w nieruchomości w zamian za przejęcie przez nią długu związanego ze spłatą kredytu. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy powyższe będzie skutkować po jej stronie koniecznością zapłaty podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Bacho Foto - Fotolia.com

Przejęcie długu za udział w nieruchomości bez podatku PIT

Skoro wnioskodawczyni nabywa udział w nieruchomości w zamian za przejęcie długu innego współwłaściciela, nie będzie miał do niej zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszący się do odpłatnego zbycia.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, na podstawie umowy z 22 lutego 2013 r. Wnioskodawczyni nabywa udział w nieruchomości w zamian za przejęcie długu. Przejęcie długu będzie więc miało w niniejszej sytuacji określoną wartość majątkową dla zbywającego - w jego wyniku przestanie być on zobowiązany wobec swojego dotychczasowego wierzyciela (banku) do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Mając na uwadze powyższe, w wyniku przeniesienia na rzecz Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości, po stronie Zainteresowanej wystąpi nabycie, a nie odpłatne zbycie i ww. czynność nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując stwierdzić należy, że skoro ww. przepis ustawy w rozpatrywanej sprawie nie ma zastosowania - to w sytuacji opisanej we wniosku nie wystąpi obowiązek zapłaty 19% podatku dochodowego, gdyż Wnioskodawczyni nie zbywa odpłatnie udziału w nieruchomości lecz ten udział nabywa. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: