eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Fiskus o zaniżaniu ceny sprzedaży w VAT

Fiskus o zaniżaniu ceny sprzedaży w VAT

2018-06-11 13:43

Fiskus o zaniżaniu ceny sprzedaży w VAT

Zaniżasz cenę przy handlu samochodowym? Czekają cię finansowe konsekwencje © Ilan Amith - Fotolia.com

Co do zasady organy podatkowe dopuszczają sprzedaż po cenie niższej, niż rzeczywista wartość towaru bądź usługi. Podatnicy mają tutaj bowiem swobodę co do ustalania poziomu ceny. Nie oznacza to jednak, że urzędnicy będą akceptować każde takie postępowanie.
Firma spedycyjna kupowała samochody w transakcji pakietowej, a po tygodniu odsprzedawała je innej firmie po znacznie niższej cenie od ceny kupna, w tym znacząco niższej od wartości rynkowej. Właściciel tłumaczył się tym, że boi się pogorszenia sytuacji na rynku transportowym i chce uniknąć kosztów utrzymania niepotrzebnych oraz uszkodzonych samochodów. Nie miał też sprawności w handlu samochodami. Jego firma nie miała przy tym trudności finansowych.

Taki opis przedstawiono w interpelacji poselskiej nr 6676 zadając jednocześnie pytanie, czy takie zachowanie jest zgodne z prawem?

W odpowiedzi przedstawiciel resortu finansów podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT podstawą opodatkowania (z pewnymi wyjątkami) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika (np. wyrok w sprawie C-285/10 Campsa Estaciones de Servicio SA), że zgodnie z zasadą ogólną podstawą opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane z tego tytułu przez podatnika. Owo świadczenie wzajemne jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych.

Przepisy ustawy o VAT pozwalają jednak w określonych przypadkach kwestionować ustalone przez strony w ramach przyznanej im swobody wynagrodzenie z tytułu danego świadczenia, gdy ich działania prowadziłyby do nieprawidłowości czy nadużycia.

fot. Ilan Amith - Fotolia.com

Zaniżasz cenę przy handlu samochodowym? Czekają cię finansowe konsekwencje

W ramach swobody ustalania poziomu ceny strony umowy mogą ją ukształtować na różnym poziomie, nie zawsze odpowiadającym wartości rynkowej. Fiskus dopuszcza takie postępowanie, niemniej trzeba mieć na uwadze, że ma też narzędzia, dzięki którym może tak poczynione ustalenia kwestionować.


I tak ustawa o VAT w art. 32 reguluje zasady określania przez organ podatkowy podstawy opodatkowania zgodnie z wartością rynkową. Działanie takie jednak jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pomiędzy dostawcą/usługodawcą a nabywcą istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, m.in. w przypadku zaniżenia wynagrodzenia przy jednoczesnym braku możliwości pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony po stronie nabywcy.

Po wtóre w ustawie o VAT została też zawarta klauzula nadużycia prawa, zgodnie z którą to w przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiącej nadużycie prawa.
Przez nadużycie prawa rozumie się tutaj dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

W udzielonej odpowiedzi podkreślono, że dotychczas ujawnione nieprawidłowości w obrocie samochodami (nowymi lub używanymi) w celu zaniżania zobowiązań podatkowych, polegały m.in. na:
  1. utworzeniu fikcyjnych podmiotów gospodarczych przez grupę przestępczą w celu wyłudzania ulg, jakie przysługiwały dealerom samochodowym przy sprzedaży na krajowym rynku pojazdów na rzecz tzw. klientów flotowych. Wystawiano nierzetelne faktury VAT w związku z fikcyjnym obrotem pojazdami i związanymi z tym wyłudzeniami podatku VAT oraz wyłudzeniami poświadczeń nieprawdy w wydziałach komunikacji
  2. prowadzeniu fikcyjnej działalności gospodarczej, polegającej na wprowadzaniu na terytorium Polski w procedurze WNT samochodów oraz wystawianiu tzw. pustych faktur sprzedaży, umożliwiających kupującym obniżanie podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

Niestety przedstawiciel resortu finansów nie udzielił odpowiedzi na postawione pytanie podnosząc, iż opis jest zbyt ogólny. Ocena, czy wspomniane działania były zgodne z prawem, jest możliwa tylko w oparciu o analizę całokształtu materiału dowodowego istniejącego w sprawie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: