eGospodarka.pl

bezpłatny wzór: e-Deklaracja ORD-TK

Opis dokumentu

Do pobrania za darmo:

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób. Formularz obowiązuje od 01.01.2008 r.

Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z instrukcją użytkownika systemu e-Deklaracje.

W celu poprawnej obsługi formularzy interaktywnych wymagany jest program Acrobat Reader w wersji co najmniej 8.0. Do obsługi składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną niezbędna jest również Wtyczka (plug-in). Kliknij tutaj, aby pobrać wtyczkę.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • e-Deklaracja ORD-W1

  Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy). Formularz obowiązuje od 01.01.2008 r.

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

  pobierz
  dokument

 • e-Deklaracja PIT-4R

  Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Formularz obowiązuje od 01.07.2008 r.

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

  pobierz
  dokument

 • e-Deklaracja PIT-8AR

  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Formularz obowiązuje od 01.01.2008 r.

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

  pobierz
  dokument

 • e-Deklaracja PIT-36 - 2007

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2007.

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

 • e-Deklaracja PIT-36L

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2007

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

 • e-Deklaracja PIT-37 - 2007

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2007

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

 • e-Deklaracja PIT-38

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2007

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

 • e-Deklaracja PIT-14

  Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej. Formularz obowiązuje od 01.07.2008 r.

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

 • e-Deklaracja PIT-23

  Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (dotyczy nieruchomości nabytych do końca 2006 r.; sprzedaż nieruchomości nabytych po tej dacie rozlicza się w zeznaniu rocznym). Formularz obowiązuje od 01.07...

 • e-Deklaracja PIT-11

  Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Formularz obowiązuje od 01.07.2008 r.

  Przed rozpoczęciem pracy z formularzem zapoznaj się z

  pobierz
  dokument

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: