eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Samochód na kredyt a amortyzacja środków trwałych

Samochód na kredyt a amortyzacja środków trwałych

2010-02-24 11:40

Przedsiębiorca nie zawsze może pozwolić sobie na zakup samochodu dla firmy za gotówkę. W takiej sytuacji może wziąć auto w leasing czy też skorzystać z kredytu bankowego. W drugiej sytuacji w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel widnieje z reguły bank, który udzielił kredytu i dokonał przewłaszczenia samochodu. Przedsiębiorca jest tutaj wskazany jako użytkownik. Czy mimo to może on ten składnik majątku amortyzować?
O tym, jakie składniki można amortyzować, mówi co do zasady art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), który to wskazuje, iż amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.

Takie składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania (art. 22d ust. 2 updof). Odpisów amortyzacyjnych natomiast dokonuje się (art. 22h ust. 1 pkt 1 updof) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

W przypadku auta kupionego na kredyt mamy jednak do czynienia z przewłaszczeniem przez bank tego auta. Instytucja przewłaszczenia została zawarta w art. 101 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zgodnie z którym zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych.

Co zaś się tyczy amortyzacji przewłaszczonej rzeczy, uregulowania w tym zakresie znalazły się w art. 22f ust. 5 updof. Przepis ten mówi, że odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu, dokonuje dotychczasowy właściciel, w tym pożyczkobiorca lub kredytobiorca.

Tym samym ustawodawca wskazał nam, iż amortyzacji u kredytobiorcy podlegają także te składniki majątku, które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia m.in. kredytu. Co za tym idzie, przedsiębiorca kupujący samochód na kredyt, który zostaje przewłaszczony przez bank jako zabezpieczenia, może go jak najbardziej amortyzować. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, aby amortyzacja była możliwa, należy samochód ten ująć w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.