eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Odzież (nie)robocza a przychód pracownika

Odzież (nie)robocza a przychód pracownika

2010-08-16 08:36

Różnica pomiędzy wartością odzieży a odpłatnością ponoszoną przez pracowników stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 04.08.2010 r. nr ITPB2/415-452/10/IB.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Pracownicy MZK podczas wykonywania pracy na stanowiskach kierowcy autobusu, motorniczego tramwaju, kontrolera ruchu, dyspozytora są obowiązani do noszenia jednolitego ubioru, na który składa się: koszula, spodnie, krawat, sweter lub bezrękawnik. Zakupu ubrań dokonuje pracodawca, które następnie są przekazywane pracownikom. W dalszym ciągu stanowią one jednak własność zakładu pracy. Po utracie cech użytkowych pracownikom wydawane jest kolejne ubranie po zdaniu zużytego. Obecnie wnioskodawca zastanawia się nad możliwością sprzedaży ubioru swoim pracownikom z zastosowaniem 40% bonifikaty. Ubiór ten jest jednakowy dla wszystkich pracowników, nie będzie przy tym posiadał cech charakterystycznych dla zakładu pracy takich jak np. logo MZK. Pracownicy będą zobowiązani do używania tego stroju podczas pracy. Będą mogli go używać także po pracy w czasie wolnym. Obowiązek wydania tego ubioru nie wynika z Kodeksu pracy ani przepisów BHP – nie jest to odzież robocza. W związku z powyższym zadano pytanie, czy wartość udzielonej bonifikaty będzie przychodem pracowników? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do art. 12 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

Art. 11 ust. 2b stanowi, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór.

Z dyspozycji powyższego przepisu wynika zatem jednoznacznie, iż ze zwolnienia nie korzysta wartość jakiegokolwiek ubioru, którego używanie należy do obowiązków pracownika ale wyłącznie ubioru służbowego (umundurowania). Natomiast odzież służbowa to niewątpliwe specjalna odzież noszona tylko w związku z wykonywaną pracą, której charakter powinien uniemożliwiać wykorzystywanie jej do celów osobistych np. mundur, odzież robocza charakterystyczna dla firmy poprzez barwę, krój, logo itp.(…)

Wobec powyższego wskazać należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych definiuje pojęcie - bonifikata, rabat, opust, upust, jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. W praktyce udzielenie bonifikaty polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. Ceną - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Skoro cena sprzedaży ulega zmniejszeniu, u nabywcy następuje przysporzenie majątku stanowiące różnicę pomiędzy wartością towaru, a faktycznie zapłaconą ceną. Jednocześnie - jak wynika z treści wniosku - oferta zakupu z bonifikatą ma być skierowana do grupy osób indywidualnie oznaczonych tj. pracowników.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne stwierdzić zatem należy, iż różnica pomiędzy wartością odzieży a odpłatnością ponoszoną przez pracowników stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.