eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi budowlane a informacja VAT-UE

Usługi budowlane a informacja VAT-UE

2010-11-03 10:59

Z początkiem 2010 r. w składanych informacjach podsumowujących o zawieranych transakcjach wewnątrzwspólnotowych podatnicy obowiązani są wykazywać nie tylko wewnątrzwspólnotową dostawę i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ale także usługi wykonane dla kontrahentów unijnych. Nie wszystkie usługi tutaj jednak się znajdą.
Rozpatrzmy następującą sytuację: Polski przedsiębiorca świadczył usługi remontowe, które zostały wykonane na hali niemieckiego kontrahenta (podatnik VAT UE) znajdującej się w Niemczech. Usługa ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Czy należy ją jednak wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE, skoro została wykonana dla podatnika unijnego?

Obowiązek wykazywania w informacjach podsumowujących wartości świadczonych usług dla kontrahentów unijnych wynika z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Przepis ten zawiera dodatkowo krąg przesłanek jakie muszą być spełnione, aby daną czynność w informacji tej ująć. Zgodnie z nim w informacjach podsumowujących wykazuje się usługi:
  • do których stosuje się art. 28b, a więc tych, których miejsce świadczenia ustala się zgodnie z miejscem siedziby, zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy (tj. wg zasady ogólnej)
  • świadczone na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (czyli dla podatników unijnych)
  • inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%, tj. zwolnione z podatku lub do których stosuje się stawkę podatku w wysokości 0% w kraju, w którym ma miejsce ich opodatkowanie (a nie w Polsce)
  • dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca, czyli gdy stanowią one dla nabywcy import usług

W informacji podsumowującej ujmuje się jedynie te usługi, które spełniają wszystkie wyżej wskazane warunki. Niespełnienie chociażby jednej skutkuje niewykazaniem danej usługi w informacji VAT-UE.

Nasz podatnik świadczył dla niemieckiego kontrahenta usługi budowlane na nieruchomości znajdującej się w Niemczech. Usługi te stanowią dla nabywcy import usług, zobowiązanym do rozliczenia podatku z tego tytułu jest kontrahent niemiecki, nie korzystają one ponadto ze zwolnienia z podatku VAT ani też nie ma do nich zastosowania stawka 0%.

Wydawałoby się zatem, że usługę taką należy w informacji podsumowującej wykazać. Tak jednak nie jest z uwagi na nie spełnienie pierwszego z wymienionych warunków. Otóż miejsce świadczenia dla usług na nieruchomościach zostało określone w art. 28e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem usługi takie opodatkowane są w miejscu położenia nieruchomości. Co prawda w naszym przypadku jest to terytorium Niemiec, a i usługa jest wykonana dla kontrahenta niemieckiego, nie mniej z uwagi na to, że miejsce świadczenia nie jest tutaj określane zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (mimo że tutaj jest to ten sam kraj), nie należy jej wartości wykazywać w informacji podsumowującej.

Na zakończenie dodajmy, że w deklaracji VAT-7 wartość tej usługi zostanie wykazana jedynie w polu 21 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”. Nie zostanie ona powtórzona w polu 22, gdzie wykazuje się jedynie usługi spełniające warunki, o których mowa wyżej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.