eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Księga podatkowa co miesiąc mimo kwartalnego podatku dochodowego

Księga podatkowa co miesiąc mimo kwartalnego podatku dochodowego

2014-11-24 13:51

Księga podatkowa co miesiąc mimo kwartalnego podatku dochodowego

KPiR musi być powadzona na bieżąco © serq - Fotolia.com

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych - według skali lub podatkiem liniowym - zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Na podstawie zapisów w księdze powinni dokonywać rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy, a następnie uiszczać należność na konto urzędu skarbowego. Ważne jest, że wpisy w księdze powinny być dokonywane na bieżąco, niezależnie od długości trwania okresów rozliczeniowych (miesiąc lub kwartał).

Przeczytaj także: Towar handlowy przed fakturą w księdze podatkowej

Wybór okresów rozliczeniowych


Co do zasady osoba zakładająca działalność gospodarczą deklaruje na formularzu CEIDG-1, w jakich okresach będzie dokonywała rozliczeń z tytułu podatku dochodowego - kwartalnie lub miesięcznie. Wówczas podatnik do 20. dnia miesiąca następującego po wybranym okresie rozliczeniowym powinien obliczyć wysokość zaliczki na podatek oraz opłacić zobowiązanie na konto właściwego urzędu skarbowego. Jednak częstotliwość odprowadzania zaliczek nie ma znaczącego wpływu na zasady prowadzenia księgi podatkowej, gdyż obowiązują w tym przypadku przepisy rozporządzenia Ministra Finansów.

Sposób prowadzenia KPiR


Według Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik zobowiązany jest do dokonywania zapisów raz dziennie na koniec dnia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Zgodnie z tą zasadą ogólną wpisów przychodów i kosztów do KPiR przedsiębiorca powinien dokonywać na bieżąco w dokumentacji księgowej. W księdze ewidencjonowane są wszystkie przychody, zakupy towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, koszty uboczne związane z tymi zakupami, a także pozostałe wydatki (np. wynagrodzenia). Co istotne, wszelkie wpisy muszą być prowadzone w sposób czytelny, staranny i trwały.

fot. serq - Fotolia.com

KPiR musi być powadzona na bieżąco

Jeżeli podatnik dokumentuje sprzedaż wyłącznie na podstawie faktury oraz samodzielnie prowadzi księgę, to co do zasady powinien dokonywać zapisów w KPiR na bieżąco - na koniec każdego dnia.


Wyjątek stanowi sytuacja, o której mowa w § 30 ww. rozporządzenia. W przypadku podatników, którzy:
  • powierzyli prowadzenie księgi podatkowej biuru rachunkowemu,
  • prowadzą przedsiębiorstwa wielozakładowe,
  • prowadzą ewidencje sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
- można dokonywać zapisów w KPiR w porządku chronologicznym w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Ważne!
Jeżeli podatnik dokumentuje sprzedaż wyłącznie na podstawie faktury oraz samodzielnie prowadzi księgę, to co do zasady powinien dokonywać zapisów w KPiR na bieżąco - na koniec każdego dnia.

Co istotne, rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR jasno określa, iż po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy podkreślić, a dane z kolumn 7-14 zsumować (pkt 18 załącznika nr 1). Wówczas podatnik może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach kwoty wynikające z przeniesienia z poprzednich okresów od początku roku.

Zatem niezależnie od wybranych okresów rozliczeniowych podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona na bieżąco lub - w szczególnych przypadkach, o których mowa powyżej - w sposób chronologiczny zapewniający terminowe rozliczenie z urzędem skarbowym. W związku z tym podatnik, który opłaca kwartalne zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązany jest do prowadzenia oraz podsumowania własnej KPiR w okresach miesięcznych. Jednak zaliczki na podatek w dalszym ciągu wylicza po zakończeniu kwartału.

Na zakończenie należy pamiętać, aby podatkową księgę przychodów i rozchodów przechowywać w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, siedzibie firmy lub wybranym biurze rachunkowym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: