eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Tworzenie stron internetowych bez działalności gospodarczej?

Tworzenie stron internetowych bez działalności gospodarczej?

2015-05-06 13:31

Tworzenie stron internetowych bez działalności gospodarczej?

Tworzenie stron internetowych © Rawpixel - Fotolia.com

Brak znamion ciągłości i zorganizowanego charakteru wskazuje na to, że dane usługi nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W związku z tym podatnik, który dorywczo po pracy tworzy strony internetowe na zlecenie innych firm, gdzie brak jest powyższych cech, uzyskuje z tego tytułu przychód z działalności wykonywanej osobiście a nie firmy - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 26.03.2015 r. nr IPTPB1/415-739/14-4/KO.

Przeczytaj także: Projektowanie stron internetowych na ryczałcie ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W wolnym czasie chciałby jednak dorywczo dorabiać poprzez tworzenie na zlecenie innych firm stron internetowych. Posiada on komputer osobisty i wolny czas, które są wystarczające do wykonywania takich zleceń. Do tej pory stworzył własną stronę z gotowymi szablonami/wzorami przykładowych stron internetowych. Klient będzie mógł zdecydować się na któryś z tych szablonów zgodnie ze swoimi preferencjami i oczekiwaniami. Szablony te mogą przy tym służyć jedynie jako wzory, zaś strona internetowa może zostać opracowana odmiennie od nich, zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy.

Umowa zawierana z klientem będzie obejmować m.in. wygląd tworzonej na zamówienie strony, zakres prac i obróbki graficznej oraz cenę. Wnioskodawca będzie wykonywał zlecenie w określonym terminie, ale po godzinach pracy na etacie. W gestii klienta pozostanie zapewnienie zaplecza sprzętowego dla strony (serwera). Grafikę w całości natomiast będzie mógł przygotować wnioskodawca (jeżeli klient wyrazi takie życzenie). Wnioskodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie usług polegających na tworzeniu stron internetowych (co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zawieranych umowach). Nie będzie też ponosił ryzyka gospodarczego (wykonywane czynności w szczególności nie wymagają żadnych inwestycji na zakup sprzętu, zaciągnięcia kredytów, czy pożyczek, reklamowania się w celu pozyskania potencjalnych klientów).

fot. Rawpixel - Fotolia.com

Tworzenie stron internetowych

Podatnik, który dorywczo po pracy tworzy strony internetowe na zlecenie innych firm, gdzie brak jest powyższych cech, uzyskuje z tego tytułu przychód z działalności wykonywanej osobiście a nie firmy.


Wnioskodawca zadał pytanie, czy tworzenie w takim przypadku stron internetowych należy traktować jako działalność gospodarczą, czy też działalność wykonywaną osobiście w formie umowy zlecenie, o dzieło? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, źródłami przychodów są odpowiednio:
• działalność wykonywana osobiście,
• pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Tak więc, dla celów podatkowych działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskanych przychodów nie można zaliczyć do źródeł przychodów, o których mowa wyżej, tj., np. do działalności wykonywanej osobiście.

W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:
• musi być działalnością zarobkową,
• musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
• działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa jest w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
• przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: