eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › SLIM VAT 3 - zmiany w zakresie TAX FREE

SLIM VAT 3 - zmiany w zakresie TAX FREE

2023-01-26 06:01

SLIM VAT 3 - zmiany w zakresie TAX FREE

SLIM VAT 3 - zmiany w zakresie TAX FREE © Jannik - Unsplash

Zmiany wprowadzone od 01.04.2023 r. w pakiecie SLIM VAT 3 określają zasady dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w formie gotówkowej.

Przeczytaj także: Ulga na złe długi: po wyroku WSA więcej firm ma szansę na obniżenie opodatkowania

Czym jest procedura TAX FREE?


Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy o VAT osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mają co do zasady prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego.

Zasadą obowiązującą we wspólnotowym systemie podatku od wartości dodanej jest opodatkowanie konsumpcji w miejscu (w państwie) jej faktycznego wystąpienia. W związku z tym, że takie transakcje ostatecznie są (powinny być) opodatkowane VAT albo podatkiem o podobnym charakterze, zwolnienie od podatku w państwie dostawy ma charakter zwolnienia z prawem do odliczenia. W większości państw członkowskich UE (w tym w Polsce) przybiera formę stawki 0% VAT.

Stawkę 0% VAT można zastosować pod pewnymi warunkami przy sprzedaży towarów na rzecz podróżnego. Jeśli sprzedawca chce zastosować do danej dostawy towarów stawkę 0% VAT, zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy o VAT, oprócz potwierdzenia wywozu towarów musi posiadać również dokument potwierdzający dokonanie zwrotu podatku podróżnemu. W przypadku zwrotu w formie gotówkowej wymagany jest dokument na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu.

Wątpliwości praktyczne na tle przywołanej regulacji powstawały w przypadku, gdy podróżny, po upływie na przykład kilku miesięcy wracał do Polski w celu osobistego odbioru zwracanego podatku. Pomimo że sprzedawca już w dacie sprzedaży elektroniczne otrzymał potwierdzenie wywozu to przez brak posiadania potwierdzenia dokonania zwrotu nie mógł zastosować stawki 0% VAT. Wynikało to z dotychczas obowiązującego brzmienia art. 129 ust. 2 ustawy o VAT, który określał możliwość dokonania korekty deklaracji tylko w odniesieniu do dokumentu potwierdzającego wywóz towaru.

fot. Jannik - Unsplash

SLIM VAT 3 - zmiany w zakresie TAX FREE

Zgodnie z proponowaną zmianą w przypadku gdy sprzedawca dokona zwrotu podatku w gotówce i uzyska dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.


Zmiana w pakiecie SLIM VAT 3


Proponowana przez pakiet SLIM VAT 3 zmiana art. 129 ust. 2 VATU ma doprecyzować warunki dokonania korekty podatku należnego od dostawy towarów dokonanej na rzecz podróżnego w sytuacji, kiedy zwrot podatku podróżnemu nastąpił w formie wypłaty gotówkowej już po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej.

Zgodnie z proponowaną zmianą w przypadku gdy sprzedawca dokona zwrotu podatku w gotówce i uzyska dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument. Prawo do dokonania korekty będzie możliwe, gdy sprzedawca będzie w posiadaniu tego dokumentu nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Zmiana ta wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 3.

Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji – numer z wykazu: UD411.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: