eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiFormularzeDeklaracje NIP › Formularz ZAP-3

bezpłatny wzór: Formularz ZAP-3

Opis dokumentu

Do pobrania za darmo:

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Formularz ZAP-3 z dniem 01 stycznia 2012 r. w związku ze zniesieniem numeru NIP dla większości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zastąpił NIP-3.
Formularz ZAP-3 jest przeznaczony dla osoby fizycznej spełniającej łącznie poniższe kryteria:
- jest objęta rejestrem PESEL
- nie prowadzi działalności gospodarczej
- nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT
- nie jest płatnikiem podatków
- nie jest płatnikiem składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne

Formularz służy do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji o osobistym rachunku bankowym

Dodatkowe pliki związane z formularzem Formularz ZAP-3:

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja NIP-1

  Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą.
  Odkąd weszły w życie przepisy w zakresie tzw. jednego okienka, NIP-1 stał się formularzem właściwym do osób fizycznych prowadzących samodzie...

 • Deklaracja NIP-2

  Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

 • Deklaracja NIP-3

  Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.
  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych: nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej, wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo...

 • Deklaracja NIP-B

  Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.
  Formularz składa się, jeżeli na zgłoszeniu NIP-1 lub NIP-2 zabrakło miejsca do wskazania wszystkich numerów rachunków bankowych podatnika. Wskazuje się na nim także informacje o likwidacji tych rachunków.

 • Deklaracja NIP-C

  Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.
  Formularz składa się, jeżeli na zgłoszeniach NIP-1 lub NIP-2 zabrakło miejsca do podania wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej. Niniejszy formularz składa się także w przypadku zakończ...

 • Deklaracja NIP-2/A

  Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. NIP-2/A może byś składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2

 • Deklaracja NIP-D

  Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2
  Formularz składają wskazane wyżej spółki w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej gr...

 • Deklaracja NIP-5/W

  Wniosek/informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej.
  Na podstawie niniejszego wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje tudzież informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmio...

 • Deklaracja NIP-7

  Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
  Deklaracja NIP-7 jest przeznaczona dla osób:
  1. Niebędących przedsiębiorcami (czyli niepodlegających wpisowi do CEIDG):
  - prowadzących działalność gospodarczą lub
  - ...

 • Deklaracja NIP-8

  Zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) w zakresie danych uzupełniających NIP-8 jest przewidziane dla podmiotów wpisanych do KRS-u w zakresie rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotne...

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: