eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiFormularzeDeklaracje NIP › Deklaracja NIP-3

bezpłatny wzór: Deklaracja NIP-3

Opis dokumentu

Do pobrania za darmo:

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych: nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej, wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych
spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej, płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami.
Nieobowiązuje od dnia 01.01.2012

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja NIP-1

  Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą.
  Odkąd weszły w życie przepisy w zakresie tzw. jednego okienka, NIP-1 stał się formularzem właściwym do osób fizycznych prowadzących samodzie...

 • Deklaracja NIP-2

  Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

 • Deklaracja NIP-2/A

  Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. NIP-2/A może byś składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2

 • Deklaracja NIP-D

  Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2
  Formularz składają wskazane wyżej spółki w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej gr...

 • Deklaracja NIP-7

  Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
  Deklaracja NIP-7 jest przeznaczona dla osób:
  1. Niebędących przedsiębiorcami (czyli niepodlegających wpisowi do CEIDG):
  - prowadzących działalność gospodarczą lub
  - ...

 • Formularz ZAP-3

  Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Formularz ZAP-3 z dniem 01 stycznia 2012 r. w związku ze zniesieniem numeru NIP dla większości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zastąpił NIP-3.
  Formularz ZAP-3 jest przeznaczony dla osoby fizycznej speł...

 • Deklaracja NIP-8

  Zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) w zakresie danych uzupełniających NIP-8 jest przewidziane dla podmiotów wpisanych do KRS-u w zakresie rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotne...

 • Deklaracja NIP-B

  Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.
  Formularz składa się, jeżeli na zgłoszeniu NIP-1 lub NIP-2 zabrakło miejsca do wskazania wszystkich numerów rachunków bankowych podatnika. Wskazuje się na nim także informacje o likwidacji tych rachunków.

 • Deklaracja NIP-C

  Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.
  Formularz składa się, jeżeli na zgłoszeniach NIP-1 lub NIP-2 zabrakło miejsca do podania wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej. Niniejszy formularz składa się także w przypadku zakończ...

 • Deklaracja NIP-5/W

  Wniosek/informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej.
  Na podstawie niniejszego wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje tudzież informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmio...

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: