eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W 2014 r. stawki podatku od nieruchomości lekko w górę

W 2014 r. stawki podatku od nieruchomości lekko w górę

2013-11-13 13:26

W 2014 r. stawki podatku od nieruchomości lekko w górę

W 2014 r. stawki podatku od nieruchomości lekko w górę © chruma - Fotolia.com

Przepisy dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2014 nie zmieniają się w stosunku do tych z roku 2013. Jak co roku jednakże stawki tego podatku idą w górę. Chodzi tutaj oczywiście o stawki maksymalne, jako że wysokość tych, które faktycznie zapłacą podatnicy, określa rada gminy.
Podatek od nieruchomości to jeden z podatków lokalnych zasilających budżet gminy. Podatek ten płatny jest z uwagi na miejsce położenia danej nieruchomości. Warto pamiętać, że podatek taki trzeba płacić niezależnie od tego, w jakim celu dana nieruchomość jest wykorzystywana (na cele mieszkalne, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też inne). Samo posiadanie przez podatnika danej nieruchomości obliguje go do płacenia z tego tytułu podatku bez względu na cel jej wykorzystania. Niemniej cel ten decyduje o wysokości stawki podatku do nieruchomości (przy czym nie jest to jedyny czynnik określający jego wysokość).

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości
Sposób opodatkowania danej nieruchomości oraz maksymalne stawki podatku określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te każdego roku są aktualizowane w stosownym obwieszczeniu Ministra Finansów. Obecnie znamy ich górne granice na rok 2014 (które znalazły się obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.). W przyszłym roku wyniosą one:
 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł (rok wcześniej 0,88 zł )od 1 m2 powierzchni,
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł (rok wcześniej 4,51 zł) od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł (rok wcześniej 0,45 zł) od 1 m2 powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,74 zł (rok wcześniej 0,73 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł (rok wcześniej 22,82 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł (rok wcześniej 10,65 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł (rok wcześniej 4,63 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł (rok wcześniej 7,66 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli – 2 % ich wartości.

fot. chruma - Fotolia.com

W 2014 r. stawki podatku od nieruchomości lekko w górę

Przepisy dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2014 nie zmieniają się w stosunku do tych z roku 2013. Jak co roku jednakże stawki tego podatku idą w górę. Chodzi tutaj oczywiście o stawki maksymalne, jako że wysokość tych, które faktycznie zapłacą podatnicy, określa rada gminy.

Jak widać, w stosunku do roku 2013, stawki podatku od nieruchomości 2014 pójdą (jak co roku) w górę, przy czym w większości przypadków podwyżka jest symboliczna (od 1 do 21 groszy na metrze kwadratowym powierzchni). Niemniej o faktycznej wysokości stawki tego podatku nie decyduje obwieszczenie czy ustawa.

To rada gminy bowiem w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, które jedynie nie mogą przekroczyć powyższych limitów, ale mogą być od nich niższe i to znacznie (jeżeli rada gminy tak postanowi). Warto przy tym pamiętać, że przy określaniu tych stawek rada gminy może je różnicować dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania, stan techniczny czy wiek budynków.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: