eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kilometrówka 2014 gdy (nie) firmowy samochód osobowy

Kilometrówka 2014 gdy (nie) firmowy samochód osobowy

2013-11-12 13:25

Kilometrówka 2014 gdy (nie) firmowy samochód osobowy

Kilometrówka 2014 gdy (nie) firmowy samochód osobowy © ambrozinio - Fotolia.com

Tzw. kilometrówka z podatkowego punktu widzenia istotna jest w dwóch sytuacjach: gdy przedsiębiorca wykorzystuje w prowadzonej firmie samochód osobowy niebędący składnikiem majątku przedsiębiorstwa oraz gdy pracownik odbywa podróż służbową swoim prywatnym pojazdem. W zależności od tego, z którym przypadkiem mamy do czynienia, różny jest cel takiej kilometrówki.

Przeczytaj także: Prywatny samochód osobowy: kilometrówka 2013

Podróż służbowa, to czynność wynikająca z Kodeksu pracy. Niemniej ten akt prawny zawiera jedynie ogólne uregulowania w tym zakresie. Otóż wskazuje on, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Szczegółów zaś ustawodawca nakazuje szukać w rozporządzeniu wykonawczym wydanym przez ministra właściwego do spraw pracy.

Ten ostatni w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wskazał, że środek transportu właściwy do odbycia danej podróży służbowej określa pracodawca. Na wniosek pracownika może on wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona odrębnych przepisach.

fot. ambrozinio - Fotolia.com

Kilometrówka 2014 gdy (nie) firmowy samochód osobowy

Za dany okres rozliczeniowy podatnik zalicza w ciężar kosztów kwotę wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu, czyli kilometrówkę, albo sumę poniesionych wydatków, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa w rachunku narastającym, uwzględniając przy tym wysokość wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych w poprzednich miesiącach danego roku podatkowego.


Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, o których mowa wyżej, zostały z kolei określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wynoszą one:
  1. dla samochodu osobowego:
    a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
    b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
  2. dla motocykla - 0,2302 zł,
  3. dla motoroweru - 0,1382 zł.

Warto przy tym dodać, że stawki za 1 km przebiegu w powyższej wysokości ostatnio były nowelizowane w 2007 r. W tym czasie koszty związane z eksploatacją pojazdów istotnie się zwiększyły, jednakże rząd nie kwapi się z podwyższeniem powyższych stawek. Wiąże się to bowiem z większymi wydatkami z budżetu (jako że niektóre służby mundurowe otrzymują ryczałty samochodowe ustalane na podstawie powyższych stawek) jak też ze zmniejszonymi wpływami podatkowymi. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy w roku 2014 stawki te ulegną zwiększeniu, jednakże patrząc na dotychczasową praktykę rządu i odpieranie wcześniejszych prób podwyższenia tych stawek, nadzieje na ich zwiększenie są raczej nikłe.

Pracownik, który odbył podróż służbową własnym pojazdem (wymienionym wyżej) nie otrzymuje zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu (czyli zwrotu za faktury dotyczące paliwa, parkingi, autostrady, ewentualne remonty), a świadczenie w wysokości ustalonej kilimetrówki. Nie musi on przy tym przedstawiać pracodawcy jakichkolwiek dowodów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: