eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od nieruchomości gdy garaż z płyt betonowych?

Podatek od nieruchomości gdy garaż z płyt betonowych?

2014-04-01 12:46

Podatek od nieruchomości gdy garaż z płyt betonowych?

Podatek od nieruchomości gdy garaż z płyt betonowych? © FreshPaint - Fotolia.com

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje m.in. zasady ustalania podatku od nieruchomości. Podatek ten odnosi się przede wszystkim do budynków, przy czym ich definicji należy szukać w ustawie prawo budowlane. Czytając ów przepisy trudno jednoznacznie ustalić, czy garaż postawiony z płyt betonowych mieści się w definicji budynku.

Przeczytaj także: Wysoka stawka podatku od nieruchomości za garaż?

Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Tak stanowi art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Warto przy tym pamiętać, iż aby dany obiekt został uznany za budynek, wszystkie wyżej wskazane przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obiektem budowlanym jest m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

W dalszej części przytoczonego przepisu prawa budowlanego czytamy zaś, że budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zarówno ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jak i prawo budowlane w zakresie budynku zatem posługują się pojęciem „trwałego związania z gruntem” a także „fundamentów” Niestety żaden z tych aktów prawnych nie podaje ich definicji. Niemniej aby obiekt budowlany za budynek został uznany, muszą w nim te elementy występować. Stąd też słusznie pojawia się pytanie, czy słupy betonowe utrzymujące płyty (będące przegrodami) garażu spełniają tutaj rolę fundamentu oraz trwałego związania z gruntem betonowego garażu?

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 10 lutego 2003 roku nr LK-2443/LP/02/AP (pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru do Urzędu Miasta i Gminy) wskazało, że „(…) element konstrukcji budowlanej, w jej najniższej części, mający za zadanie przekazanie ciężaru budowli na grunt jest fundamentem np. ława, stop fundamentowy (wymienione w § 3 pkt 24 lit. b ww. rozporządzenia). Pod pojęciem fundamentów należy rozumieć każdy ich rodzaj.(…)”

fot. FreshPaint - Fotolia.com

Podatek od nieruchomości gdy garaż z płyt betonowych?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje m.in. zasady ustalania podatku od nieruchomości. Podatek ten odnosi się przede wszystkim do budynków, przy czym ich definicji należy szukać w ustawie prawo budowlane. Czytając ów przepisy trudno jednoznacznie ustalić, czy garaż postawiony z płyt betonowych mieści się w definicji budynku.


Wydaje się, że w przypadku garażu wykonanego z płyt betonowych, słupy betonowe nie spełniają funkcji przenoszenia obciążenia konstrukcji bezpośrednio na grunt (pełnią one raczej funkcję utrzymania konstrukcji w całości), w związku z czym trudno je traktować jako fundament. Brak fundamentu zaś powoduje równocześnie brak uznania takiego obiektu za budynek, który mógłby być opodatkowany podatkiem od nieruchomości.

W dalszej części pisma czytamy ponadto, że „(…) pojęcie „trwałego związania z gruntem” oznacza zarówno posiadanie przez obiekt budowlany fundamentów, które są usytuowane poniżej poziomu terenu (wkopane w grunt),jak i trwałego związania fundamentów z obiektem budowlanym.
Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związanego z gruntem.
Obiektu budowlanego, który jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, ale nie jest trwale związany z gruntem, nie można uznać za budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.(…)”


Jeżeli zatem nawet uznano by, że wskazane wyżej słupy betonowe spełniają funkcję fundamentu, należy się zastanowić, czy konstrukcja garażu umożliwia jego szybki demontaż i zmianę lokalizacji. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to nawet istnienie fundamentu nie czyni takiego obiektu trwale związanego z gruntem, a to z kolei wyklucza możliwość uznania go za budynek.

Ponadto w wątpliwość można także poddać trwałe związanie słupów betonowych z płytami będącymi przegrodami budowlanymi (a więc trwałe związanie obiektu budowlanego z fundamentami). Płyty te bowiem jedynie są wsunięte pomiędzy słupy. Nie następuje tutaj ich dodatkowe związanie ze słupami zaprawą murarską, specjalnymi klejami, śrubami czy też w jakikolwiek inny sposób.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: