eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Obowiązek podatkowy VAT przy leasingu kapitałowym i operacyjnym

Obowiązek podatkowy VAT przy leasingu kapitałowym i operacyjnym

2017-07-18 13:38

Obowiązek podatkowy VAT przy leasingu kapitałowym i operacyjnym

Leasing kapitałowy/operacyjny w podatku VAT © whitelook - Fotolia.com

Wynagrodzenie przekazywane w ramach zawartych umów leasingu jest obarczone podatkiem VAT. W związku z tym leasingodawca wykazuje tutaj VAT należny, który powinien odprowadzić do urzędu skarbowego, zaś leasingobiorca VAT naliczony, który z reguły może odliczyć (w całości lub części). Aby jednak prawidłowo określić moment takiego odliczenia trzeba wiedzieć, kiedy u leasingodawcy powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy.
Umowa leasingu jest umową cywilnoprawną, uregulowaną w Kodeksie cywilnym.
Art. 7091 kodeksu cywilnego finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Na gruncie ustawy o VAT odmiennie traktuje się tzw. umowy leasingu operacyjnego i odrębnie umowy leasingu kapitałowego. Umowa leasingu operacyjnego jest tutaj bowiem uznawana za świadczenie usługi w sposób zbliżony do najmu czy dzierżawy. Umowa leasingu kapitałowego jest natomiast traktowana jako dostawa towaru. Powyższe skutkuje odmiennym rozliczaniem tych umów w podatku od towarów i usług.

fot. whitelook - Fotolia.com

Leasing kapitałowy/operacyjny w podatku VAT

Ustawie o VAT rozróżnia leasing operacyjny i leasing finansowy. Ten pierwszy jest świadczeniem usług, drugi zaś dostawą towaru. Powyższe ma ogromne znaczenie przy określaniu zasad powstawania obowiązku podatkowego z tytułu takich umów.


Leasing operacyjny w podatku VAT


W przypadku umowy leasingu operacyjnego wydanie przedmiotu leasingu korzystającemu jest traktowane w VAT jak świadczenie usług. Opodatkowany jest tutaj należny leasingodawcy czynsz (z reguły miesięczny). Od takiego wynagrodzenia obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych.
W przypadku umów najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze - obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wystawienia faktury, jeżeli ta jest wystawiona terminowo, czyli nie później niż z upływem terminu płatności.

Co się stanie jeżeli faktura zostanie wystawiona po upływie ustawowego terminu? Wówczas obowiązek podatkowy powstanie tutaj z chwilą upływu terminu do jej wystawienia.
Warto wiedzieć
W przypadku leasingu operacyjnego otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty czy innej części należności nie wywołuje żadnych skutków podatkowych. Nie musi w związku z tym być dokumentowane fakturą i nie wywoła obowiązku podatkowego.

Leasingodawca zatem powinien tutaj wystawiać faktury najpóźniej z upływem terminu płatności.

Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli leasingobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wówczas leasingodawca nie ma obowiązku wystawiania faktur - nawet na jego żądanie. Jeżeli faktura taka nie zostanie wystawiona, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności. Jeżeli zaś fakturę leasingodawca wystawi - to podobnie jak wyżej, data jej wystawienia wyznaczy powstanie obowiązku podatkowego (o ile będzie ona wystawiona przed upływem terminu płatności).
Zwróć uwagę
W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT jest rozliczany przez cały okres trwania umowy (faktury dokumentują poszczególne raty leasingowe).

Leasing kapitałowy (finansowy) w podatku VAT


Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT mówi, że przez dostawę towarów rozumie się m.in. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.
Ust. 9 zastrzega jednakże, że chodzi tutaj o takie umowy dzierżawy, najmu, leasingu i inne im podobne, przy których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

W przypadku takich umów leasingu, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wydania towaru, a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty - z chwilą jej otrzymania.

Fakturę natomiast wystawia się tutaj do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru albo otrzymano całość lub część zapłaty. Data wystawienia faktury nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego przy leasingu finansowym.
Zwróć uwagę
W przypadku leasingu kapitałowego VAT jest rozliczany w całości od razu - wystawiona faktura dokumentuje całą wartość transakcji. Następnie wystawiane są jedynie noty obciążeniowe na raty leasingowe.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.