eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu firmy

Rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu firmy

2018-02-01 13:39

Rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu firmy

Jak rozliczyć podatkową firmową imprezę dla pracowników? © makis7 - Fotolia.com

Wydatki poniesione na organizację imprezy integracyjnej przypadające zarówno na pracowników, jak i osób im towarzyszących, które zostały sfinansowane ze środków obrotowych spółki, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem należytego ich udokumentowania - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia. 30.01.2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.359.2017.1.AP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. zorganizowała dla swoich pracowników imprezę integracyjną, która miała na celu ułożenie poprawnych relacji między pracownikami a pracodawcą oraz przyczynienie sie do ukształtowania poczucia przynależności do firmy, zwiększenie poziomu motywacji do pracy, a w konsekwencji  wzrost efektywności pracowników jak też zwiększenie lojalności pracowników. Główny cel imprezy to integracja pracowników a nie rozrywka czy konsumpcjonizm.

Impreza miała charakter zamknięty - była przeznaczona wyłącznie dla pracowników oraz ich rodzin i osób towarzyszących (z najbliższego kręgu pracownika, które to mają wpływ na podejmowane przez niego decyzje). Impreza ta nie była jednak obowiązkowa a dobrowolna. Dobrowolne było także korzystanie z przygotowanych atrakcji oraz zapewnionego poczęstunku.

Na organizację tej imprezy spółka poniosła określone wydatki, takie jak usługi gastronomiczne, napoje, oprawa muzyczna i animacja. Powyższe wydatki zostały odpowiednio udokumentowane fakturami bądź rachunkami. Wszelkie koszty związane z imprezą integracyjną zostały sfinansowane ze środków obrotowych spółki. Nie była to działalność socjalna

Zadano pytanie, czy wydatki te mogą trafić do podatkowych kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. makis7 - Fotolia.com

Jak rozliczyć podatkową firmową imprezę dla pracowników?

Podatkowymi kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, które wykazują związek z uzyskanymi przychodami - zarówno bezpośredni jak i pośredni (chyba że mamy ustawowe wyłączenie), o ile zostały one prawidłowo udokumentowane. Stąd jeżeli impreza integracyjna ma się przełożyć na wydajność pracowników oraz ich większe związanie z pracodawcą, to nie ma przeszkód aby jej organizację w kosztach firmowych rozliczyć.


„(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów, powinien zatem kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów ( lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
• został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
• jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
• pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
• poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
• został właściwie udokumentowany,
• nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Kosztami podatkowymi są  co do zasady  tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych). Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie efektywności ich pracy. „Kosztami pracowniczymi” mogą być także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników ewentualnie osób im towarzyszących. Świadczenie to bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek, członkowie rodzin/osoby towarzyszące, nie uczestniczyliby w spotkaniu).

W każdej sytuacji jednakże należy sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego, którego celem była integracja pracowników, budowanie zespołu, poprawa atmosfery pracy, ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami, zwiększenie ich zaangażowania w działalność Spółki oraz wzmocnienie więzi pomiędzy pracownikami a Spółką jako pracodawcą i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę  to wówczas spełniają one warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. (...)

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdzić należy, że sfinansowane wydatki na organizację imprezy integracyjnej przypadające zarówno na pracowników, jak i osób im towarzyszących, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.
Zauważyć należy, że wydatki te, jak wskazał Wnioskodawca, miały na celu interes ekonomiczny pracodawcy, gdyż zwiększone zaangażowanie pracowników oraz wzmocnienie ich lojalności wobec Wnioskodawcy jako pracodawcy, będą mieć wpływ na zmniejszenie ponoszonych przez niego kosztów, osiągane przez Spółkę przychody, jak również mają na celu zabezpieczenie oraz zachowanie źródła przychodów. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • indygo123 / 2018-10-04 15:11:57

    księgowa ma kontrolę nad każdymi wydatkami naszej firmy a i tak nie szastamy tak pieniędzmi jak niektórzy, było nawet raz też ze imprezę integracyjną mieliśmy w firmie jedyne co zamówiliśmy to Catering Arts, który dowiózł nam bardzo smaczne i tanie jedzenie odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: