eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spłata kredytu zaciągniętego na zakup cudzej nieruchomości

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup cudzej nieruchomości

2018-02-02 13:33

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup cudzej nieruchomości

Czy spłata kredytu jest darowizną? © Jaroslaw Grudzinski - Fotolia.com

Spłata przez córkę zaciągniętego przez nią kredytu na zakup mieszkania należącego do jej rodziców, nie stanowi podstawy do zapłaty podatku od spadków i darowizn - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.01.2018 r. nr 0111-KDIB4.4015.207.2017.1.BJ.

Przeczytaj także: Spłata wspólnego kredytu mieszkaniowego w podatku od darowizny

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Dnia 2 marca 20016 r. małżonkowie zakupili mieszkanie za 120 000 zł, z czego 12 000 zł zostało sfinansowanych ze środków własnych a reszta z zaciągniętego kredytu. W mieszkaniu tym mieszka córka małżonków. Ona też zaciągnęła kredyt na powyższy zakup, który obecnie sama spłaca. Zabezpieczeniem kredytu zaciągniętego przez córkę jest hipoteka ustanowiona na przedmiotowym mieszkaniu.

Małżonkowie zadali pytanie, czy spłata kredytu przez córkę wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn i czy w związku z tym powinni oni złożyć deklarację w urzędzie skarbowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
2. darowizny, polecenia darczyńcy;
3. zasiedzenia;
4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

fot. Jaroslaw Grudzinski - Fotolia.com

Czy spłata kredytu jest darowizną?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog czynności, które podlegają temu podatkowi. W katalogu tym nie znalazła się spłata rat kredytu przez córkę, a zaciągniętego przez nią na zakup nieruchomości należącej do rodziców.


Określony w zacytowanym przepisie przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, że jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych.

Stosownie do art. 5 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.(...)

Jak wskazano powyżej, przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Katalog tytułów nabycia wymieniony w tym przepisie ma charakter zamknięty, co oznacza, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych wyłącznie w drodze tych czynności prawnych może podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

W opisanym stanie faktycznym, córka Zainteresowanych spłacając raty zaciągniętego przez nią kredytu wywiązuje się z własnego zobowiązania wobec banku i tym samym przez czynność spłat rat własnego kredytu nie czyni przysporzenia w majątku rodziców. Spłata rat kredytu przez córkę nie stanowi więc darowizny na rzecz rodziców w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że kredyt został zaciągnięty na zakup mieszkania, które nabyli rodzice. Córka jako jedyny kredytobiorca spłacając raty otrzymanego kredytu spełnia obowiązek, o którym mowa w umowie kredytowej.

W związku z tym, spłata rat kredytu przez córkę nie powoduje powstania u Zainteresowanych obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Rację też mają Zainteresowani, że z tytułu spłaty rat kredytu przez córkę nie ciąży na nich obowiązek składania zgłoszenia SD-Z2. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: