eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie podatku dochodowego za 2017 r. - praktyczne informacje

Rozliczenie podatku dochodowego za 2017 r. - praktyczne informacje

2018-04-24 12:31

Rozliczenie podatku dochodowego za 2017 r. - praktyczne informacje

Co po złożeniu rocznego PIT w urzędzie skarbowym? © Maciej - Fotolia.com

Sezon rozliczeń PIT za rok 2017 dobiega powoli końca. Nadal jednak podatnicy mają wątpliwości co do samych czynności technicznych. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na niektóre istotne aspekty, związane nie tyle z samym wypełnieniem PIT-a, co z jego przekazaniem czy uzyskaniem zwrotu podatku.
Rozliczenie niewielkich kwot
Przeważnie osoby młode na początku swojej kariery zawodowej uzyskują stosunkowo niewielkie dochody, na rocznym poziomie nawet kilkuset złotych. Czy także z tak niewielkich kwot trzeba się rozliczać?

Niestety ustawa o podatku dochodowym nie zawiera kwoty, poniżej której rozliczać się nie trzeba. Wprawdzie występuje w niej tzw. kwota wolna od podatku, ale ta nie jest równoznaczna z brakiem obowiązku rozliczenia się. Osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała przychody podlegające opodatkowaniu, bezwzględnie jest zobowiązana do złożenia rocznego PIT bez względu na wysokość tych dochodów.

Należy przy tym pamiętać, że w rocznym PIT wykazywane są jedynie przychody/dochody opodatkowane, od których nie pobrano zryczałtowanego podatku (takim wyjątkiem są np. niewielkie zlecenia, wygrane w konkursach itp.)

Zgłoszenie konta bankowego do urzędu
Ci, którzy korzystają z ulg i preferencji podatkowych, w rocznym PIT na ogół wykazują nadpłatę podatku, którą fiskus powinien im zwrócić (gdy nie mają innych zaległości czy zobowiązań podatkowych). Jak taki zwrot uzyskać? Można wnioskować o zwrot za pośrednictwem poczty, ale rozwiązanie to jest stosunkowo długie i drogie. Szybciej i chętniej fiskus zwraca pieniądze na konto bankowe. To jednak trzeba mu zgłosić. W jaki sposób?

fot. Maciej - Fotolia.com

Co po złożeniu rocznego PIT w urzędzie skarbowym?

Rocznego PIT-a można dostarczyć do skarbówki osobiście, wysłać pocztą bądź wysłać elektronicznie. Coraz częściej korzystamy z tej ostatniej możliwości, do czego zachęcają nas także same organy podatkowe. Co się dzieje z PIT po jego przekazaniu? Podlega on weryfikacji urzędników. Jeżeli wszystko jest dobrze, zaś z samego formularza wynika nadpłata podatku - tę urząd nam zwróci. Ma na to jednak sporo czasu.


Nic nie da podanie numeru rachunku bankowego w samym formularzu rocznego PIT-a. Zgłoszenie takie musi być odrębne. Przedsiębiorcy dokonują go za pośrednictwem CEIDG (poprzez aktualizację swojego wpisu). Tzw. Kowalscy natomiast wypełniają formularz ZAP-3.
Formularz ZAP-3 można złożyć na trzy sposoby:
  • osobiście w urzędzie skarbowym,
  • wysłać za pośrednictwem poczty,
  • poprzez system e-Deklaracje oraz Portal Podatkowy - ale wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

ZAP-3 nie wyślesz podpisując go jedynie danymi autoryzującymi.

Zgłoszenia konta dokonuje się tylko raz - będzie ono ważne także w latach następnych (aż do jego odwołania czy zmiany). W przypadku niezłożenia zgłoszenia aktualizacyjnego z podaniem numeru rachunku bankowego, urząd skarbowy zwróci nadpłatę przekazem pocztowym na adres miejsca zamieszkania, wynikający ze złożonego zeznania.

Termin zwrotu podatku
Złożyłeś PIT-a ponad miesiąc temu, zgłosiłeś fiskusowi konto, a nadal nie otrzymałeś zwrotu i w związku z tym zachodzisz w głowę czy wszystko jest dobrze? Przede wszystkim obecnie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ustawowy termin zwrotu to bowiem 3 miesiące od złożenia zeznania. Urzędy skarbowe na ogół dokonują takiego zwrotu wcześniej (bez zbędnej), niemniej należy pamiętać, iż obecnie rozpatrują bardzo wiele takich zwrotów, stąd czas oczekiwania na zwrot jest dłuższy, niż np. w przypadku złożenia zeznania podatkowego na początku roku.
Sprawdzenie stanu zwrotu nadpłat
Resort finansów udostępnił wyszukiwarkę „Zwrotu nadpłaty” na swoim portalu podatkowym. Link do wyszukiwarki znajduje się .
W celu użycia wyszukiwarki należy podać następujące dane:
  • właściwą izbę administracji skarbowej,
  • właściwy urząd skarbowy,
  • PESEL/NIP - numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu,
  • kwotę przychodu za 2017 r. - wartość przychodu w pełnych zł (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a te wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych). Dla zeznań złożonych indywidualnie - to kwota przychodu podatnika, wspólnie z małżonkiem - to kwota przychodu podatnika, a jeśli nie występuje to kwota przychodu małżonka.

Alimenty, zasiłek rodzinny, 500+ poza rocznym PIT
Część podatników nie pracuje zawodowo, nie prowadzi firmy, a utrzymuje się jedynie z otrzymywanych świadczeń w postaci np. alimentów na dzieci, zasiłku rodzinnego czy 500+. Czy je również trzeba ująć w rocznym PIT?

Wymienione wyżej są dochodami wolnymi od podatku i w związku z tym nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym. Jeżeli to jedyne źródło utrzymania - podatnik nie musi składać rocznego PITa. W przypadku alimentów przypomnijmy, że te bez żadnych limitów są wolne o d podatku jeżeli są płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Jeżeli natomiast obok powyższych podatnik prowadzi np. także firmę bądź pracuje, rozliczenie jest już konieczne. W rocznym PIT wykazuje jednakże wyłącznie przychody/dochody opodatkowane (a więc pomija opisane wyżej świadczenia).

Pierwsza pensja w rocznym PIT
Podejmujący pracę z końcem roku (czy na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia) bardzo często pierwszą pensję otrzymują dopiero w roku następnym. Mają oni wątpliwości, kiedy z tak uzyskanych pieniędzy powinni się rozliczyć i czy pracodawca powinien im wystawić PIT-a za rok, w którym podjęli pracę.

Tymczasem przychód ze stosunku pracy czy umów cywilnoprawnych jest określany kasowo. Powstaje zatem dopiero w momencie jego faktycznego otrzymania przez pracownika (a nie w miesiącu, którego dotyczy). Jeżeli zatem wypłata za grudzień 2017 roku wpłynęła do pracownika dopiero w styczniu 2018 r. - stanowi ona przychód roku 2018, a w związku z tym nie ujmuje jej się w PIT za 2017 r.

Do którego urzędu wysłać PIT-a?
Bardzo często zdarza się, że adresy zamieszkania, pracy i zameldowania różnią się od siebie. Który zatem z nich jest właściwy przy określaniu urzędu skarbowego, do którego należy przekazać PIT?

Otóż zeznanie podatkowe składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika na ostatni dzień rozliczanego roku podatkowego. W zeznaniu tym natomiast podaje się aktualne miejsce zamieszkania na dzień złożenia PITa. Nie jest tutaj istotne miejsce zameldowania.

PIT-40A a otrzymany PIT-11
Osoby uzyskujące świadczenia z organu rentowego bardzo często otrzymują od niego - po zakończeniu roku, PIT-40A będący rocznym rozliczeniem podatku wypełnianym przez płatnika w imieniu podatnika. Ci, którzy obok takiego zeznania otrzymują dodatkowo także np. PIT-11 z zakładu pracy (czy uzyskują inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych) mają wątpliwości, które wartości ująć na rocznym PIT, skoro świadczenie z organu rentowego zostało już rozliczone.

Podatnik składający rocznego PIT-a i rozliczając się wg skali podatkowej, musi w nim ująć wszelkie dochody w ten sposób opodatkowane. Są to m.in. dochody z pracy, działalności wykonywanej osobiście, rent i emerytur. Dlatego też pomimo otrzymania PIT-40A również wykazane w nim dochody powinien ująć w sporządzanym PIT roczny, traktując otrzymany formularz jak informację PIT-11A.

Rozliczenie PIT przez internet
Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania podatkowego. Zachęcają do niego nawet same organy podatkowe. Te nawet w swoich placówkach udostępniają podatnikom stanowiska komputerowe, przy których można skorzystać z takiej możliwości.

Przez internet można wysłać roczne zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, PIT-CFC wraz z załącznikami oraz ich korekty.

Powyższe formularz można podpisać tzw. danymi autoryzującymi (to podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji opartych na danych autoryzujących) - nie jest tutaj wymagany certyfikowany podpis elektroniczny. Nadto system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - w miejsce dotychczasowej pieczątki z fiskusa (czy stempla pocztowego).

Podatek do dopłaty
Nie każdy otrzyma zwrot podatku z urzędu skarbowego. U części podatników bowiem wypełniony formularz wykazuje niedopłatę. Co w takiej sytuacji?

Brakującą kwotę należy wpłacić na konto bankowe właściwego urzędu skarbowego. W jakim terminie - takim samym jak termin złożenia samej deklaracji (czyli na ogół do 30 kwietnia roku następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy). Spóźnienie może skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę, dodatkowych opłat związanych z upomnieniem czy nawet kosztów komorniczych, gdy „dłużnik” uporczywie będzie unikał zapłacenia daniny.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: