eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Płatności tylko przelewem bankowym albo brak kosztów podatkowych

Płatności tylko przelewem bankowym albo brak kosztów podatkowych

2018-06-29 13:35

Płatności tylko przelewem bankowym albo brak kosztów podatkowych

Uwaga! Umowy bezterminowe również z tylko płatnością przelewem © jaaff - Fotolia.com

Do tej pory fiskus zapewniał nas, że w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym, kwalifikacja płatności zależała od wartości przyjętego wynagrodzenia za jeden okres. teraz jednak zmienia zdanie, co istotnie komplikuje rozliczenia.
W piśmie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 8 lutego 2017 r., nr DD6.054.5.2017, stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską nr 9279 wyjaśniono, że jeżeli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz jest uzależniona od czasu jej trwania, to pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Przykładem powyższych są umowy o stałe (na czas nieokreślony) świadczenie usług prawnych, księgowych, najmu czy dzierżawy itd. Stanowisko to do niedawna potwierdzały też organy podatkowe w wydawanych interpretacja (np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 29.03.2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.70.2018.1.NL).

Idą zmiany na gorsze czyli inne wnioski przy tych samych założeniach


Niestety w ostatnich miesiącach zaprezentowana linia interpretacyjna fiskusa nagle się zmieniła. Zaczęły pojawiać się interpretacje, w których uznano, że w przypadku umów bezterminowych do momentu, w którym podatnik wie, że limit 15.000 zł nie został przekroczony, płatności mogą być regulowane gotówkowo. Jednakże w okresie, w którym wartość liczona narastająco transakcji przekroczy ów limit, należy przejść na bezgotówkowy system regulowania zobowiązań, aby te mogły trafiać do kosztów uzyskania przychodu.

fot. jaaff - Fotolia.com

Uwaga! Umowy bezterminowe również z tylko płatnością przelewem

Umowy bezterminowe, gdzie przyjęta opłata za okres rozliczeniowy nie przekracza 15.000 zł - także muszą być regulowane bezgotówkowo. Fiskus zmienił zdanie w tym zakresie. Obecnie uważa on, że gdy suma pewnych wynagrodzeń przekazanych z tego tytułu sięga wskazanego limitu, to zapłata nie może być gotówką. A jeszcze nie tak dawno urzędnicy twierdzili, że zapłata gotówką może nastąpić każdorazowo, gdy wynagrodzenie za jeden okres rozliczeniowy nie przekracza 15.000 zł.


Stanowisko takie wyraził m.in. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2018 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.217.2017.2.MM, w której czytamy:

„(...) przy umowie na świadczenie usług transportowych zawartej na czas nieokreślony, płatności miesięcznego czynszu w wysokości ok. 10.000 zł i okresie wypowiedzenia tej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – płatności do momentu, w którym Wnioskodawca wie, że limit transakcji gotówkowych w rozumieniu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie został przekroczony, mogą być dokonywane w gotówce. Należy bowiem zauważyć, że z dniem dokonania pierwszej płatności Wnioskodawca nie wie, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej łączna wartość, ale wie, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania (tj. miesiąca), limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony. Wnioskodawca wie, że okres wypowiedzenia to 1 miesiąc, a w tym okresie wartość umowy wyniesie ok. 10.000 zł.
Natomiast w miesiącu, w którym wartość transakcji narastająco przekroczy limit ustawowy 15.000 zł (jak wskazuje Wnioskodawca w zadanym we wniosku pytaniu nastąpi to w drugim miesiącu obowiązywania umowy), płatności z tytułu zawartej umowy od tego momentu powinny być dokonywane bezgotówkowo, aby mogły zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów (...)

Reasumując – wydatki Wnioskodawcy związane z zapłatą gotówką faktur za świadczenie usług transportowych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu – w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jedynie w odniesieniu do płatności dokonanej w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy. Natomiast w przypadku zapłaty w formie gotówkowej ww. faktur w kolejnych miesiącach, wydatki te nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów (...)”

Zgodnie z nowym podejściem fiskusa w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym, kwalifikacja płatności jest zależna od wysokości tego wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego oraz okresu wypowiedzenia. Organy podatkowe zaczęły twierdzić, że gdy przy tego typu umowach suma wynagrodzeń pewnych (a więc które należy zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit 15.000 zł, to od tej płatności, przy której powyższe jest znane, należy rozliczać się bezgotówkowo.

Czy zmiana jest pewna?


Wszystko wskazuje na to, że nowe podejście będzie stosowane przez organy podatkowe. Potwierdza to bowiem interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 05.04.23018 r. nr DPP13.8221.194.2017.MZO, która zmieniła wcześniejsze rozstrzygnięcie Dyrektora KIS z 31 marca 2017 r. Nr 0111-KDIB1-3.4010.2.2017.1.MST (wydane po myśli wnioskodawcy).
Szef KAS uznał: „(...) nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wartość transakcji ustalana jest w odniesieniu do poszczególnych okresów rozliczeniowych.

Jednorazową transakcją w tym przypadku jest bowiem umowa najmu, a nie poszczególne płatności czynszu. W przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, uznać należy, że kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia takiej umowy. Jeżeli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń pewnych (które będzie trzeba zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit, to od pierwszej płatności winny być one rozliczane bezgotówkowo.

Natomiast w przypadku, gdy z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie łączna jej wartość, wiedzą natomiast, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony – płatności do momentu przekroczenia limitu ustawowego mogą być dokonywane w gotówce. (...)”

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: