eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Płatności gotówkowe w podatku VAT i dochodowym

Płatności gotówkowe w podatku VAT i dochodowym

2018-10-11 13:49

Płatności gotówkowe w podatku VAT i dochodowym

Sposób zapłaty nie wpływa na prawo do odliczenia VAT © ewakubiak - Fotolia.com

Transakcje o wartości przekraczającej 15.000 zł zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, obowiązkowo muszą być regulowane bezgotówkowo. W przeciwnym razie nie mogą zostać rozliczone w kosztach podatkowych. Czy zasada ta przechodzi także na podatek VAT? A jak zachować się, gdy część kwoty zostanie uregulowana przelewem, a reszta gotówką?

Przeczytaj także: Ograniczenia w obrocie gotówką w działalności gospodarczej

Załóżmy, że Firma X postanowiła kupić używaną maszynę, stanowiącą dla niej towar handlowy. Cena zakupu wynosiła 60.000 zł. Firma wpłaciła sprzedawcy gotówką zaliczkę w wysokości 10.000 zł w momencie oględzin maszyny, aby nie została ona sprzedana innemu nabywcy. Sprzedawca wystawił fakturę z 7-dniowym terminem płatności. Maszynę odebrano po 3 dniach od wpłaty zaliczki i wtedy też Firma X dokonała zapłaty brakującej części ceny – tym razem już przelewem bankowym. Zakup był obciążony 23% podatkiem VAT. Jaką wartość firma będzie mogła rozpoznać w kosztach podatkowych? Czy przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia podatku VAT?

Podatek dochodowy


Z początkiem 2017 r. istotnie obniżono limit, o którym mowa obecnie w art. 19 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców - z 15.000 euro do 15.000 zł. Jest to limit transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, do których te mogą być regulowane gotówką. W przypadku „droższych” transakcji przedsiębiorcy są obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego. Chodzi tutaj o wartość brutto takiej transakcji (a więc z należnym podatkiem VAT).
Jednocześnie do ustaw o podatku dochodowym dodano odpowiednio art. 22p updof i art. 15d updop, które zawierają przepisy wyłączające możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów transakcji, za które zapłata została dokonana z naruszeniem obowiązku dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

fot. ewakubiak - Fotolia.com

Sposób zapłaty nie wpływa na prawo do odliczenia VAT

Ustawa Prawo przedsiębiorców nakazuje regulować przedsiębiorcom zapłaty za transakcje przekraczające 15.000 zł za pośrednictwem rachunków płatniczych. Za nieprzestrzeganie tego warunku ustawy o podatku dochodowym nakładają sankcję w postaci „wyrzucania z kosztów” zapłat dokonanych z naruszeniem formy płatności. Inaczej jednak jest w podatku dochodowym.


Oczywiście jedynie nabywca nie może tutaj rozliczyć kosztu. Sprzedawca natomiast, pomimo przyjęcia gotówki, przychód wykazuje w pełnej wysokości.

Co się dzieje, gdy część zapłaty przyjmie formę gotówkową, a reszta zostanie uregulowana przelewem? Wtedy do kosztów nie trafi tylko ta wartość, która przypada zapłatę z pominięciem rachunku płatniczego.

W naszym przypadku Firma X zapłaciła gotówką 10.000 zł, a 50.000 zł uregulowała przelewem. W kwotach tych znajduje się już podatek VAT. Ten dla całej wartości transakcji wynosi 11.219,51 zł, a wartość netto to: 48.780,49 zł.

W uregulowanej gotówką wartości 10.000 zł kwota VAT wynosi natomiast 1.869,92 zł, a wartość netto 8.130,08 zł – i to ta kwota zostanie wyłączona z kosztów uzyskania przychodu. W efekcie Firma będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych z tytułu zakupu przedmiotowej maszyny: 48.780,49 zł – 8.130,08 zł = 40.650,41 zł.

Podatek VAT


Podobne regulacje, odpowiadające tym w ustawach o podatku dochodowym, nie trafiły do ustawy o VAT. W konsekwencji sposób zapłaty faktury dokumentującej zawartą transakcję z naruszeniem obowiązku wynikającego z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie wpływa na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury. Prawo to przysługuje zatem w całości, o ile zakup był związany wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT-em. Firma X z tego tytułu będzie mogła co do zasady odliczyć 11.219,51 zł.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Szkoła Zawodowa Ul.Gintrowskiego 38 Warszawa

    SzkołaZawodowaWarszawaUl.Gintrowskiego38 / 2018-10-16 11:40:07

    Ciekawe gdzie tak naprawdę krwi problem,że musi kasa iść przez bank? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: