eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Inwestycje krótkoterminowe w księgach rachunkowych

Inwestycje krótkoterminowe w księgach rachunkowych

2006-12-02 14:01

Z inwestycjami masz do czynienia, gdy kupione przez Ciebie aktywa to w szczególności aktywa finansowe oraz nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez Twoją firmę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści.
Podstawową przesłanką inwestycji musi być fakt, byś z nabytych aktywów - inwestycji - nie korzystał w normalnej działalności operacyjnej Twojej firmy.

Na dzień bilansowy aktywa finansowe powinieneś wycenić w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez pomniejszania jej o koszty transakcji, jakie poniosłaby Twoja firma, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. W większości przypadków koszty transakcji stanowić będą Twoje koszty finansowe.

Za wiarygodną uznaje się wartość godziwą ustaloną w szczególności drogą:
  • wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej w aktywnym obrocie regulowanym, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne,
  • oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami,
  • zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego,
  • oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny obrót regulowany, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego,
  • oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

W przypadku zmiany ceny rynkowej pozycji aktywów finansowych, a więc Twojej inwestycji, masz możliwość przeszacowania jej wartości do aktualnie obowiązującej na rynku, np. giełdzie. Skutki tego przeszacowania zaliczasz odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym tego przeszacowania dokonałeś. Możesz także odnieść to przeszacowanie na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli swoją inwestycję wyceniasz w wartości godziwej.


„Poradnik Finansowo-Księgowy” podpowiada, jak zyskać 100% pewności, że właściwie interpretuje się przepisy, poprawnie rozlicza finanse firmy, bezbłędnie prowadzi ewidencję księgową.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.