eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Pożyczka dla funkcjonariusza policji a PIT

Pożyczka dla funkcjonariusza policji a PIT

2007-05-19 13:15

Udzielona pożyczka mieszkaniowa przez Komendę Wojewódzką Policji na podstawie art. 94 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. na rzecz funkcjonariusza policji, która ulega umorzeniu po 10-ciu latach pełnienia służby stałej w policji, staje się przychodem tego funkcjonariusza z chwilą jej umorzenia i powinna być rozliczona w tym roku wraz z innymi uzyskanymi dochodami. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Opolu w decyzji z dnia 24.04.2007 r. nr PF-I/4180-0009/07/KK, zmieniając tym samym postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 24.05.2006 r. nr PD-I/415-39/06.
Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, iż na podstawie art. 94 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Komenda Wojewódzka Policji przyznała mu pomoc finansową na cele mieszkaniowe. Udzielona ona została na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1993r. Warunkiem umorzenia pożyczki był natomiast dziesięcioletni okres służby stałej w Policji przez podatnika, który upłynął w 2004 r. W związku z tym podatnik wystąpił z zapytaniem, w jakiej dacie powstał przychód podlegający opodatkowaniu? W powyższej sprawie izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…)Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., przychodami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 1 tej samej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezleżnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powyższego wynika, iż wszystkie otrzymane przez funkcjonariusza Policji zatrudnionego w ramach stosunku służbowego lub postawione do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne stanowią jego przychód bez względu na źródło finansowania tych wypłat. Z tym, że za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego. Przychód jest bowiem w istocie określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny. Stąd też wszystkie kwoty otrzymane „tytułem zwrotnym” takie jak np. pożyczki, kaucje, kredyty i tym podobne nie są zaliczane do przychodów podatkowych.

Stosownie do art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zm.) funkcjonariuszowi Policji, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa z funduszu mieszkaniowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Natomiast w myśl ust. 2 w/w artykułu Minister Spraw Wewnętrznych określa zasady przyznawania oraz wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1.
W/w pomoc finansowa została udzielona Panu w roku 1997 na podstawie obowiązującego wówczas zarządzenia Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1993r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad jej przyznawania i zwracania (Dz. Urz. MSWiA Nr 3, poz. 40 ze zm.).

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.