eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przy liniowym PIT nie można rozliczyć się z dzieckiem

Przy liniowym PIT nie można rozliczyć się z dzieckiem

2020-02-27 13:34

Przy liniowym PIT nie można rozliczyć się z dzieckiem

Podatek liniowy pozbawia preferencji © Pio Si - Fotolia.com

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z preferencji podatkowej polegającej na rozliczeniu się „razem z dzieckiem”. Preferencja ta obejmuje jedynie dochody opodatkowane skalą podatkową. Ma jednak dodatkowe warunki.

Przeczytaj także: Roczne rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci

Załóżmy, że w 2019 r. Pan Piotr pracował na etacie oraz prowadził działalność gospodarczą. Tę ostatnią opodatkował stawką liniową. Kilka lat temu zmarła mu też żona i od tego czasu samotnie wychowuje dwójkę ich dzieci. Czy z dochodów z pracy może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
Wybór podatku liniowego dla działalności gospodarczej przekreśla prawo do rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Wybranie, jako sposobu opodatkowania dla działalności gospodarczej, podatku liniowego, wywołuje określone skutki podatkowe. Po pierwsze, do dochodów tych należy stosować jednolitą stawkę podatku w wysokości 19%, bez prawie żadnych ulg podatkowych czy kwot wolnych od podatku. Po wtóre, dochody takie należy rozliczyć na odrębnym PIT-36L przewidzianym wyłącznie dla podatku liniowego. Tego typu opodatkowanie nie przewiduje też preferencji w postaci rozliczenia się jako osoba samotna.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Podatek liniowy pozbawia preferencji

Podatek liniowy to pewność stosowanej stawki podatku do przychodów z działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej. Niestety jego wybór ma też niemiłe konsekwencje. Pozbawia on m.in. prawa do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (gdy oprócz przychodów z firmy samotny rodzic uzyskuje jeszcze inne przychody, opodatkowane skalą podatkową).


Co innego dochody z pracy. Te są bowiem opodatkowane skalą podatkową. Taka metoda opodatkowania pozwala natomiast na stosowanie szerokiego wachlarza preferencji i ulg podatkowych. Jedna z nich dotyczy właśnie rozliczenia się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, podatek samotnego rodzica/opiekuna prawnego może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy jego dochodów (powiększonych o ewentualne dochody małoletniego dziecka, gdy te podlegają takiemu doliczeniu).

Warunki rozliczenia jako samotny rodzic


Rodzic/opiekun prawny może skorzystać z takiego sposobu rozliczenia pod warunkiem, że:
 • jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, oraz
 • w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o PIT lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, z wyjątkiem renty rodzinnej.

To niestety nie koniec obwarowań. Z omawianej preferencji nie można bowiem skorzystać, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o PIT, a więc odnoszące się do podatku liniowego.

Reasumując, skoro w 2019 r. Pan Piotr z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegał pod opodatkowanie podatkiem liniowym, nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko pomimo uzyskiwania także dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Rozliczenia dochodów z pracy winien on dokonać na PIT-37 wybierając indywidualny sposób opodatkowania.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • Patiii92 / 2021-04-13 19:47:38

  Rozliczyłam się z urzędem skarbowym uwzględniłem dzieci jestem osobą samotnie wychowująca nie mam zasądzonych alimentów umowa mam zlecenie dlaczego nie dostałam zwrotu za dzieci? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: