eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Paliwo do ciągnika rolniczego a odliczenie VAT

Paliwo do ciągnika rolniczego a odliczenie VAT

2007-09-13 12:52

W ustawie o podatku od towarów i usług znalazły się pewne ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT od zakupu paliwa silnikowego, oleju napędowego i gazu. Czy ograniczenia te mają zastosowanie także do maszyn rolniczych jakimi są np. ciągniki?
W art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca wskazał, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy.

Przepis ten natomiast mówi o samochodach osobowych oraz innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyłączeniem:
  1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van
  2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków
  3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków
  4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu
  5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy
  6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie

Dodać także należy, że § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ustawodawca zawarł dodatkowy warunek wskazujący, że faktura VAT dokumentująca sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinna zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie zadane we wstępie, należy ustalić, czy ciągnik rolniczy jest pojazdem samochodowym. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojazdu samochodowego. Należy się zatem w tej kwestii odnieść do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. W art. 2 pkt 33 tej ustawy wskazano, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.
Dodatkowo w pkt 44 tego przepisu podano, że ciągnikiem rolniczym jest pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.

Jak zatem wynika z powyższego ciągnik rolniczy nie jest uznany za pojazd samochodowy. Ustawa o podatku od towarów i usług ograniczenie w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa odnosi wyłącznie do samochodów osobowych i pewnej grupy pojazdów samochodowych. Tym samym stwierdzić należy, że jeżeli ciągnik ten jest wykorzystywany tylko do wykonywania czynności opodatkowanych – podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabyte do niego paliwo silnikowe. Dodajmy także, że faktury dokumentujące zakup takiego paliwa nie musi spełniać wymogu podanego § 9 ust. 5 podanego wyżej rozporządzenia. Tym samym nie muszą być na nich podawane nr rejestracyjne tych maszyn.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.