eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy VAT od usług cateringowych podlega odliczeniu?

Czy VAT od usług cateringowych podlega odliczeniu?

2021-11-25 12:20

Czy VAT od usług cateringowych podlega odliczeniu?

Podatek VAT: jest różnica pomiędzy usługami gastronomicznymi a cateringowymi © pixabay.com

Organizując spotkania biznesowe z kontrahentami lub wewnętrzne eventy firmowe, Spółki zwyczajowo zapewniają ich uczestnikom posiłki, które zamawiają z restauracji i serwują w formie bufetu. Powstaje pytanie czy nabycie usługi cateringowej pozwala na odliczenie podatku VAT wykazanego na otrzymanej w związku z zakupem fakturze.

Przeczytaj także: Spotkania biznesowe: usługi cateringowe z odliczeniem VAT

Na początek przypomnijmy, że przewidziane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15.
Od powyższej zasady przewidziane zostały jednak wyjątki. I tak, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług gastronomicznych. Warto podkreślić, że wyłączenie to nie obejmuje nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób, na co wskazuje lit. b omawianego przepisu.

Pojęcie „usług gastronomicznych”


Pojęcie „usług gastronomicznych” rozumiane jest wąsko. Jego zakres znaczeniowy pokrywa się z tym określonym w art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 dla „usług restauracyjnych”, które zdefiniowane zostały jako świadczone w lokalu należącym do usługodawcy usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów albo też żywności i napojów stanowić ma przy tym jedynie element większej całości, w której przeważać powinny usługi.

fot. pixabay.com

Podatek VAT: jest różnica pomiędzy usługami gastronomicznymi a cateringowymi

Usługi restauracyjne i cateringowe, choć bardzo podobne, nie są tożsame. Ich różnice są bardzo istotne z punktu widzenia podatku VAT. Dlaczego? Od usług gastronomicznych-restauracyjnych, nie można bowiem odliczyć podatku naliczonego. Prawo takie dają natomiast usługi caterignowe.


Czym są „usługi cateringowe”?


Usługami cateringowymi są to natomiast usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie – przy czym ich świadczenie odbywa się poza lokalem usługodawcy.

Prawo do odliczenia VAT


W świetle powyższego przyjąć należy, że wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT dotyczy tylko usług gastronomicznych rozumianych jako usługi restauracyjne. Nie obejmuje ono natomiast usług cateringowych.

Jeżeli zatem nabyta usługa gastronomiczna świadczona była poza lokalem usługodawcy i pozostawała w związku z prowadzoną przez podatnika opodatkowaną działalnością, będzie przysługiwało mu prawa do odliczenia podatku VAT.
Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, dla przykładu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.01.2018 r., znak: 0115-KDIT1-2.4012.800.2017.1.AJ.

A co jeżeli …


Spółka nabyła usługę cateringową, ale na dokumentującej to zdarzenie fakturze widnieje zapis „usługa gastronomiczna”?
Odpowiadając na to pytanie w pierwszej kolejności wskazać należy, że faktura to sformalizowany dokument sporządzany przez sprzedawcę, potwierdzający dokonanie sprzedaży określonych w jej treści towarów bądź usług i odzwierciedlający rzeczywisty obrót gospodarczy. Podkreślić należy, że to na wystawcy spoczywa obowiązek jej prawidłowego sporządzenia oraz określenia przedmiotu opodatkowania. Oznacza to, że nazwa towaru lub usługi powinna pozostawać w zgodzie ze stanem faktycznym, odzwierciedlając charakter danej czynności.

W świetle powyższego, jeżeli usługodawca zakwalifikował świadczoną przez siebie usługę jako usługę gastronomiczną i w taki sposób wykazał ją na fakturze, Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. W przypadku kwestionowania charakteru nabytej usługi, jeżeli faktycznie polegała ona na dostarczeniu żywności i zrealizowana została poza lokalem sprzedawcy, Spółka może zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej, z której jednoznacznie wynikać będzie, że doszło do transakcji, której przedmiotem była usługa cateringowa, a nie jak zostało to pierwotnie wskazane, usługa gastronomiczna. Dopiero wówczas Spółka będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia wykazanego na fakturze podatku VAT.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: