eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochód w firmie: przekazanie na cele osobiste a PIT

Samochód w firmie: przekazanie na cele osobiste a PIT

2008-08-06 13:02

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik, który nabył samochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przekazał go po pewnym czasie na własne potrzeby. Co do zasady czynność ta nie wywołuje skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać o ewentualnym obowiązku w tym podatku w przypadku sprzedaży takiego auta.
Z reguły przedsiębiorca, który nabył samochód, który będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej, uznaje go za środek trwały. Ustala jego wartość początkową, od której oblicza odpisy amortyzacyjne stanowiące (bądź też nie) koszty uzyskania przychodów firmy.

Taki składnik majątku firmy może zostać wycofany z działalności gospodarczej i przekazany na potrzeby osobiste przedsiębiorcy. Czynność taka nie rodzi żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać o tym, że samochód ten trzeba wykreślić z ewidencji środków trwałych (z podaniem daty i przyczyny wykreślenia).

Przekazanie to nie sprzedaż

Samo przekazanie samochodu na cele osobiste nie wywołuje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jak bowiem słusznie zauważył Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 15.02.2007 r. nr 2007.02.15 „(…) przekazanie przez podatnika danego środka trwałego na potrzeby własne jest czynnością, która w myśl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wywoła żadnych skutków, ponieważ nie stanowi odpłatnego zbycia, w związku z czym Podatnik nie osiągnie w tym momencie przychodu podlegającego opodatkowaniu.(…)”

Amortyzacja stop ale bez korekty

Przypomnijmy że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozwala od razu odnieść w koszty firmy wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych, a nakazuje je amortyzować. Art. 22a ustawy o PIT wskazuje, że amortyzacji podlegają jedynie te składniki majątku, które są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Samochód, który zostaje przekazany na cele prywatne (i tym samym wykreślony z ewidencji środków trwałych), warunku tego nie spełnia. Tym samym dokonywanie dalszych odpisów amortyzacyjnych jest niemożliwe.

Nie oznacza to jednak, że podatnik musi skorygować wcześniejsze odpisy. Samochód ten bowiem, przed powzięciem decyzji o przekazaniu go na cele prywatne, był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym dokonane w tym czasie odpisy amortyzacyjne jak najbardziej stanowiły koszty firmy. Odpisy amortyzacyjne należy naliczać do końca miesiąca, w którym samochód został wyłączony z prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostała do zamortyzowania część nie stanowi kosztu firmy.

Przy sprzedaży trzeba zapłacić podatek?

O ile samo przekazanie samochodu na cele prywatne nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym, tak jego sprzedaż pociąga za sobą dodatkowe konsekwencje. Otóż podatnik, który sprzeda taki samochód, może zapłacić podatek z tytułu tej czynności, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód ten został wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. W takiej sytuacji bowiem sprzedaż samochodu będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: