eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zawieszenie działalności gospodarczej: kogo powiadomić?

Zawieszenie działalności gospodarczej: kogo powiadomić?

2009-03-19 06:48

Od 20 września 2008 r., w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Z tego prawa mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i inni przedsiębiorcy - spółki (zarówno osobowe, jak i kapitałowe), fundacje, itp.
Zawieszenie wykonywania lub wznowienie działalności gospodarczej jest możliwe na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony właściwemu organowi ewidencyjnemu (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych składają informację o zawieszeniu działalności do Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub właściwemu sądowi rejestrowemu (przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym składają informację o zawieszeniu działalności w sądzie rejestrowym).

Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej nie wymaga podania przez przedsiębiorcę powodu tego zawieszenia. Nie wymaga ona również wydania zgody organu ewidencyjnego na zawieszenie działalności. Przedsiębiorca składa jedynie zgłoszenie będące skutkiem podjęcia własnej decyzji w zakresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne prowadzące indywidulaną działalność i spółki cywilne

Od 31 marca 2009 r. przedsiębiorcy prowadzący:
  • samodzielnie działalność gospodarczą lub
  • działalność w formie spółki cywilnej
- którzy będą chcieli zawiesić działalność gospodarczą nie będą musieli informować o tym urzędu skarbowego. Od tej daty w przypadku tych przedsiębiorców właściwy organ ewidencyjny będzie zobowiązany samodzielnie do przekazania informacji o zawieszeniu przez przedsiębiorcę działalności (bądź wznowieniu działalności zawieszonej) właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego oraz innym instytucjom (np. ZUS).

Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej

Natomiast nieco inaczej wygląda obowiązek informacyjny wobec urzędu skarbowego w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej przez spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) wpisane do KRS, ponieważ w ich przypadku ustawodawca nadal (również po 31 marca 2009 r.) wymaga samodzielnego poinformowania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik, będący wspólnikiem spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, która zawiesiła działalność gospodarczą, ma obowiązek pisemnego zawiadomienia urzędu skarbowego o okresie zawieszenia tej działalności. Podatnik (wspólnik handlowej spółki osobowej) powinien to uczynić nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia przez spółkę wniosku o wpis informacji do KRS o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 44 ust. 11 i ust. 12 updof).

Obowiązek pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności dotyczy również podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

Podatnik (spółka handlowa kapitałowa), powinien dopełnić tego obowiązku również przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do KRS (art. 25 ust. 5a - 5c updop).

Dochowanie wskazanego terminu, zarówno w przypadku wspólników osobowych spółek handlowych, jak i spółek kapitałowych, jest warunkiem stosowania zwolnień z obowiązków podatkowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.


„Poradnik Podatnika” podpowiada, co zrobić, by w każdej chwili móc się powołać na opinie ekspertów a tym samym poprawnie rozliczać podatki.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.