eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów gdy zawieszenie firmy

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów gdy zawieszenie firmy

2015-06-09 13:46

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów gdy zawieszenie firmy

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów © Andrey Popov - Fotolia.com

Okres zawieszenia firmy to czas, kiedy przedsiębiorca nie musi martwić się zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne czy zaliczek na podatek dochodowy. W czasie zawieszenia firma jest w uśpieniu, w związku z czym w zasadzie nic w niej się nie powinno dziać. Niestety zawieszenie działalności nie zwalnia podatnika z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przeczytaj także: Zawieszenie działalności a koszty podatkowe firmy

Przy spełnieniu określonych warunków przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Z rozwiązania tego korzystają z reguły ci, których na chwilę obecną prowadzony interes nie przynosi zysków.

Podstawową zaletą zawieszenia firmy jest to, że przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS jak też podatku (zaliczek) dochodowego. Z drugiej jednak strony w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może jej wykonywać i osiągać z niej bieżących przychodów. Ustawodawca istotnie ograniczył czynności, które mogą zaistnieć podczas zawieszenia firmy.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
  1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
- i na tym koniec. Inne czynności nie mogą być wykonywane.

Tak stanowi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Swoje trzy grosze w kwestii zawieszania firmy wtrącają jednak także przepisy podatkowe (w tym m.in. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawa o podatku od towarów i usług).

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Zawieszenie działalności nie zwalnia podatnika z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


I tak w zakresie podatku dochodowego z jednej strony w okresie zawieszenia przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia zaliczek na podatek oraz obowiązany do zaprzestania amortyzacji środków trwałych, z drugiej jednak nie jest zwolniony z obowiązku prowadzenia urządzeń księgowych w postaci chociażby podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej mogą bowiem występować zdarzenia, które w księdze podatkowej winny zostać odzwierciedlone. Przykładem jest tutaj chociażby sprzedaż środka trwałego. Na tym jednak nie koniec.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może bowiem ponosić niektóre wydatki, które mimo zawieszenia, będą zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 08.09.2010 r. nr IPPB1/415-594/10-3/JB wskazał, że opłaty za najem biura, telefony, podatki od nieruchomości, opłaty za serwis internetowy (za okres wypowiedzenia tych umów) mogą być uwzględnione przez Wnioskodawczynię przy ustaleniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro zobowiązanie do ich poniesienia powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Wydatki te należy wówczas uznać za pośrednio związane z działalnością gospodarczą i mające związek z zachowaniem źródła przychodów.

Nadto przedsiębiorca, który zaliczył do kosztów uzyskania przychodu zobowiązania, których nie uregulował w określonym terminie, obowiązany jest do dokonania korekty kosztów o wartość tych wierzytelności. Korekty takiej należy dokonać w określonym czasie, zaś spektrum stosowania tych regulacji jest bardzo szerokie. Uregulowanie takiego zobowiązania po dokonaniu korekty skutkuje natomiast jej ponowieniem (zobowiązanie takie ponownie stanie się kosztem).

Po stronie przychodów mogą natomiast wystąpić np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Żaden z przepisów (czy to samej ustawy, czy też rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów) nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia księgi w okresie zawieszenia.

Wszystkie wyżej wskazane czynności winny w ewidencji tej zostać ujęte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nawet wówczas, gdy powstały w okresie zawieszenia działalności (ustawodawca nie określił odrębnych zasad odnoszenia w przychody i koszty podatkowe zdarzeń zaistniałych w okresie zawieszenia firmy). Warto też pamiętać, że przedsiębiorca zawieszający firmę nie został zwolniony z obowiązku sporządzenia spisu z natury na koniec roku czy złożenie zeznania podatkowego i uregulowania należnego za dany rok zobowiązania podatkowego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: