eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rejestracja VAT UE: nowe obowiązki w 2010 r.

Rejestracja VAT UE: nowe obowiązki w 2010 r.

2009-12-11 08:48

Od 1 stycznia 2010 r. zostanie rozszerzony obowiązek wewnątrzwspólnotowej rejestracji. Kto będzie musiał uzyskać NIP UE?
Zmiany w ustawie o VAT, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., dotyczące przede wszystkim miejsca świadczenia usług, dotyczą również obszarów związanych z tą problematyką. Obejmują one m.in. przepisy związane z rejestracją wewnątrzwspólnotową. Od nowego roku znacznie większy krąg podmiotów zobowiązany będzie do zarejestrowania się do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (uzyskania numeru VAT-UE).

Stan dotychczasowy obowiązujący do końca 2009 r.

W chwili obecnej do rejestrowania się dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych - czyli jak to się potocznie mówi: na VAT-UE - zobowiązane są trzy kategorie podatników:
  • dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych;
  • dokonujący dostaw wewnątrzwspólnotowych;
  • nabywający usługi, dla których miejsce świadczenia ustalane jest wedle numeru wewnątrzwspólnotowego usługobiorcy.

Do rejestrowania się dla celów VAT-UE nie są natomiast zobowiązane inne podmioty, w szczególności usługodawcy świadczący usługi wewnątrzwspólnotowe.

Przykład
Firma X wykonuje usługi transportu wewnątrzwspólnotowego na rzecz kontrahentów z innych państw członkowskich. Chociaż świadczy takie usługi - nie jest zobowiązana do rejestracji wewnątrzwspólnotowej.


Nowe zasady rejestracji wewnątrzwspólnotowej obowiązujące w 2010 r.

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi miejsca świadczenia usług oraz nowym zakresem obowiązków zawartych w informacji podsumowującej, rozszerzono zakres obowiązku rejestracji wewnątrzwspólnotowej (na VAT UE). W szczególności nałożono ten obowiązek na usługodawców (którzy dotychczas nie byli obowiązani do takiej rejestracji) oraz w szerszym zakresie niż dotychczas na usługobiorców.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek rejestracji wewnątrzwspólnotowej będzie ciążył także na podatnikach, którzy:
  • nabywają usługi, do których stosuje się regułę B2B (regułę z art. 28b ustawy VAT, zgodnie z którą miejscem świadczenia jest państwo usługobiorcy), jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług,
  • świadczą usługi dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących podatnikami, lecz mających numer VAT UE, do których to usług stosuje się regułę B2B.

Praktycznie zatem obowiązek rejestracji na VAT UE został rozszerzony na wszystkich podatników, którzy świadczą (mają zamiar świadczyć) usługi na rzecz podatników zagranicznych, bądź też chcą takie usługi nabywać.

Podkreślić bowiem należy, że w transakcjach między podatnikami VAT, praktycznie dla każdej usługi miejsce świadczenia ustalane jest według nowej zasady ogólnej (zgodnie z którą miejscem świadczenia jest państwo, w którym usługobiorca ma swoją siedzibę, miejsce zamieszkania, względnie stałe miejsce prowadzenia działalności).

Przykład
Firma X wykonuje usługi transportu wewnątrzwspólnotowego na rzecz kontrahentów z innych państw członkowskich. Dla takich usług - od dnia 1 stycznia 2010 r. - stosuje się regułę B2B. W związku z tym firma X jest zobowiązana do rejestracji wewnątrzwspólnotowej.


Zauważyć również należy, że obowiązek rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych będzie ciążył także na podatnikach VAT zwolnionych, którzy planują nabywać usługi od podmiotów zagranicznych. Te usługi stanowić będą bowiem u nich import usług. Okoliczność, że podmioty te będą miały rejestrację wewnątrzwspólnotową (numer VAT UE) nie będzie powodować konieczności automatycznego rozpoznawania transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym zakresie podmiotom tym nadal będzie przysługiwać limit wyłączenia spod transakcji wewnątrzwspólnotowych (50.000 zł obrotów z tytułu nabyć w bieżącym oraz poprzednim roku).


Doradztwo dla księgowych plus wszystko, czego potrzebujesz do bezbłędnego rozliczania Twojej firmy, w jednym miejscu. W Portalu FK www.portalfk.pl indywidualnie skonsultujesz się z ekspertami i otrzymasz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: