eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Akcja ratownicza OSP: ekwiwalent a zaliczka na podatek

Akcja ratownicza OSP: ekwiwalent a zaliczka na podatek

2010-09-08 09:49

Wypłacany członkom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, przysługujący każdemu członkowi ochotniczej straży pożarnej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31.08.2010 r. nr IPPB2/415-546/10-2/MG.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz Uchwała Rady Gminy w sprawie ekwiwalentu pieniężnego przysługującemu członkom OSP) za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, wypłaca członkom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent ten przysługuje każdemu członkowi ochotniczej straży pożarnej (zarówno rolnikom, emerytom, uczniom, studentom, bezrobotnym i osobom pozostającym w stosunku pracy). Wyjątek stanowią tylko osoby, które zachowały prawo do wynagrodzenia w swoim miejscu pracy mimo nieobecności w pracy, podczas której uczestniczyły w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent nie stanowi rekompensaty za utracony zarobek, lecz jest równoważnikiem wkładu wniesionego przez członka OSP w postaci czasu, wysiłku i zdrowia w ochronę przeciwpożarową, czyli w działanie mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i innych osób lub ochronę środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami. Powstała wątpliwość, czy od ekwiwalentu tego należy naliczyć podatek oraz wystawić członkom OSP PIT-8C? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku dochodowego są przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: