eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Umowy zlecenie: podatek zryczałtowany w 2011 r.

Umowy zlecenie: podatek zryczałtowany w 2011 r.

2010-12-07 12:24

Z dniem 01 stycznia 2011 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która m.in. zmieni zasady opodatkowania w ryczałtowej formie przychodów z tytułu umów zleceń czy o dzieło. Zmiany te idą w dobrym kierunku.
Chodzi o art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie wskazuje on, że od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 % przychodu.

Taka konstrukcja powyższego przepisu nastręczała szeregu trudności po stronie przedsiębiorcy (płatnika). Odnosi się on bowiem do sumy przychodów uzyskanych w powyższy sposób w okresie miesięcznym. Zdarza się natomiast, że w jednym miesiącu dany płatnik może zawrzeć z osobą niebędącą jego pracownikiem kilka umów zleceń, z których każda będzie niższa niż 200 zł, ale razem wartość tę przekroczą.

Załóżmy na przykład, że 3 listopada 2010 r. przedsiębiorca zawarł z taką osobą umowę zlecenie na okres od 3 do 5 listopada na kwotę 100 zł. Zgodnie z powyższym przepisem od wypłaconego wynagrodzenia był on zobowiązany pobrać podatek w sposób zryczałtowany. Następnie 8 listopada zawarł z nim drugą umowę na okres od 8 do 10 listopada także na 100 zł. Od tego przychodu także powinien pobrać podatek w sposób zryczałtowany (jako że suma wartości tych umów nie przekracza 200 zł). 23 listopada zawarł z tą osobą kolejną umowę na okres od 23 do 25 listopada również na 100 zł. Ten przychód musi jednak opodatkować już na zasadach ogólnych, jako że łączna suma przychodów z tego tytułu za dany miesiąc przekroczyła kwotę 200 zł. Dodatkowo przedsiębiorca musi skorygować pobrany wcześniej zryczałtowany podatek naliczony od dwóch poprzednich umów i do nich także zastosować zasady ogólne obliczania zaliczki na podatek.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy od przychodu takiego należało pobrać składki ZUS.

Powyższe jednak zmieni się od nowego roku. Zgodnie bowiem z art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, reguła wyrażona w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym będzie miała zastosowanie, jeżeli wartość jednej umowy nie będzie przekraczała 200 zł. W przyszłym roku nie będzie limitu miesięcznego. Tym samym ryczałtem będzie objęta każda umowa zlecenie/o dzieło zawarta z osobami wymienionymi w tym przepisie, jeżeli tylko jej wartość nie będzie przekraczać 200 zł, bez względu na to, ile takich umów w danym miesiącu zostanie podpisanych i wykonanych oraz jaka będzie ich łączna wartość.

Dzięki nowelizacji płatnik nie będzie już musiał sprawdzać, ile takich umów z daną osobą w jednym miesiącu zawarł oraz jaka była ich wysokość. Nie będzie także musiał korygować wcześniej pobranego podatku od wynagrodzenia z tytułu umów nieprzekraczających wartości 200 zł.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.