eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Praca na wakacje czyli umowa zlecenie ze studentem

Praca na wakacje czyli umowa zlecenie ze studentem

2015-07-30 13:11

Praca na wakacje czyli umowa zlecenie ze studentem

Umowa ©  Sergey - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Okres wakacyjny w pełni i to nie tylko dla uczniów czy studentów. Również w zakładach pracy lipiec i sierpień są miesiącami, w których spore grono pracowników udaje się na zasłużony urlop. Takie braki kadrowe pracodawcy chętnie zapełniają poprzez zatrudnienie na umowy cywilnoprawne osoby uczące się czy studiujące, tym bardziej, że koszt ich zatrudnienia w stosunku do zwykłych pracowników jest dużo niższy.

Przeczytaj także: Umowa zlecenie z uczniem/studentem a podatek dochodowy

I nie chodzi tutaj tylko o odpowiednio mniejszą pensję, aniżeli pracownika na etacie.

Jaki podatek?


W przypadku wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy zlecenia, wartość zaliczki na podatek liczy się w pewnym zakresie podobnie, jak przy etacie. Pewne różnice jednak występują.

Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że w zależności od postanowień umowy oraz wartości tego wynagrodzenia, sposób opodatkowania może nastąpić na dwa różne sposoby.
Co do zasady należności z umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika (czyli zleceniodawcy) podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niekiedy jednak podatek jest obliczany w sposób zryczałtowany, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy.

Najpierw omówimy drugi przypadek, czyli opodatkowanie ryczałtem. Otóż przytoczona wyżej regulacja mówi, że od dochodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 (a więc m.in. umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika (pracownikiem jest tutaj, mówiąc w pewnym uproszczeniu, osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę) nie przekracza 200 zł – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. W takim przypadku zatem płatnik, przy ustalaniu wartości podatku, nie stosuje z jednej strony kosztów uzyskania przychodu, z drugiej zaś nie uwzględnia ewentualnych składek płaconych do ZUS. Podatek liczony jest w wysokości 18% od wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy.

Gdy powyższy wyjątek nie ma zastosowania (czyli przykładowo gdy wartość wynagrodzenia jest wyższa aniżeli 200 zł, tudzież gdy np. zostało ono określone w stawce godzinowej, a nie stałej wysokości), płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek (a nie podatku zryczałtowanego) stosuje zasady określone w art. 41 ust. 1 ustawy.
Oznacza to, że przychód uzyskany z tytułu zlecenia przed opodatkowaniem pomniejsza on o:
  • koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy (z reguły 20% wartości przychodu po tzw. ZUS-ach, jeżeli te występują)
  • potrącone przez płatnika z wynagrodzenia zleceniobiorcy składki na ubezpieczenie społeczne (jeżeli te występują).

Od tak ustalonej podstawy opodatkowania płatnik liczy podatek wg 18% stawki podatku, chyba że zleceniobiorca wnioskuje o zastosowanie stawki wyższej – 32%. Następnie obliczoną zaliczkę na podatek płatnik zmniejsza o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli ta wystąpiła (dodajmy w tym miejscu, że z wynagrodzenia zleceniobiorcy pobiera się tę składkę w wysokości 9% podstawy jej naliczenia, zaś od podatku odliczyć można nie więcej, niż 7,75% podstawy jej naliczenia).

Obliczony w powyższy sposób podatek (zarówno zryczałtowany jak i w postaci zaliczki na podatek) płatnik jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla płatnika (zleceniodawcy). Podatek należy przekazać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym ten został pobrany.

fot. mat. prasowe

Rachunek do umowy zlecenie

Wypłata studentowi wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie następuje zwykle na podstawie wystawionego rachunku.


Składki ZUS od umowy zlecenie


Spostrzegawczy czytelnik z pewnością zauważył, że do tej pory ewentualna „oszczędność” pomiędzy zleceniem a umową o pracę wynika z zastosowania procentowych, a nie określonych kwotowo ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu trochę mniejszy może być podatek płacony do urzędu skarbowego. Czy to koniec mniejszych obciążeń wynagrodzenia?

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: