eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Leasing samochodu: faktura korygująca na ubezpieczenie

Leasing samochodu: faktura korygująca na ubezpieczenie

2011-06-28 11:53

Po uchwale NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt I FPS 3/1 firmy leasingowe zaczęły wystawiać faktury korygujące na fakturowane wcześniej ubezpieczenia przedmiotów leasingu, wykazując na nich należny podatek VAT. Co z taką fakturą powinien zrobić nabywca?
Przypomnijmy, we wskazanej wyżej uchwala NSA stwierdził, że podmiot świadczący usługę leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania koszty ubezpieczenia leasingu. Zdaniem sądu, w przypadku usług kompleksowych, takich jak leasing, któremu towarzyszy ubezpieczenie, nie można sztucznie rozgraniczać tych usług, nawet jeśli na gruncie prawa cywilnego są to dwa odrębne świadczenia.

W efekcie powyższego firmy leasingowe zaczęły korygować wcześniejsze rozliczenia i wystawiać faktury korygujące. Wcześniej wykazane na fakturach ubezpieczenia ze stawką „zw” obecnie są opodatkowane tak samo, jak przedmiot leasingu, czyli w 2011 r. wg stawki VAT 23%, a w przypadku ubezpieczeń dotyczących lat 2010 i wcześniejszych, wg stawki 22%.

Zdarza się także, że faktury korygujące dotyczą niekiedy także i tych umów leasingowych, które się już dawno zakończyły. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się podatnik otrzymujący korektę na ubezpieczenie pojazdu w leasingu?

Co do zasady jeżeli przedmiot leasingu jest bądź też był (w okresie trwania umowy leasingu) wykorzystywany na potrzeby czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z otrzymanych faktur korygujących „in plus”, w których to leasingodawca wykazał podatek VAT z tytułu ubezpieczenia. Zdaniem autora nie ma tutaj znaczenia to, czy leasing taki jeszcze trwa, czy też się już zakończył.

Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, to czy użytkowany na podstawie leasingu samochód nie mieści się w definicji samochodu osobowego tudzież innego pojazdu samochodowego o łącznej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony zrównanego na potrzeby podatku VAT z samochodem osobowym. W takim bowiem przypadku należy pamiętać o ograniczeniach, jakie ustawodawca nałożył na podatniku w zakresie odliczania podatku naliczonego z tytułu opłat leasingowych. Przypomnijmy, że przepisy VAT-owskie, z tytułu rat leasingowych oraz innych płatności wynikających z umowy ograniczają tutaj prawo do odliczenia podatku naliczonego do wysokości 60% tego podatku wykazanego na fakturze. Ponadto łączna wartość odliczonego podatku w całym okresie użytkowania samochodu na podstawie umowy leasingu, dotyczących jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 6 000 zł.

Wskazane wyżej ograniczenie obejmuje także koszty ubezpieczenia, jako że jest to jedna z opłat związana z leasingiem samochodu, do ponoszenia której na podstawie zawartej umowy jest zobowiązany leasingobiorca.

Co powyższe oznacza? Jeżeli podatnik miał lub ma w leasingu samochód osobowy i wykorzystał już wskazany wyżej limit odliczenia 6 000 zł z tytułu ponoszonych rat i innych opłat leasingowych, z otrzymanej faktury korygującej dotyczącej ubezpieczenia podatku odliczyć nie będzie mógł nawet w części. Jeżeli wysokość odliczenia nie sięga jeszcze tego limitu, z korekty takiej odliczyć można 60% wykazanego na niej podatku (oczywiście do limitu wyżej wskazanego)

Inaczej jest w przypadku pojazdów innych, aniżeli traktowane na potrzeby podatku VAT jako samochody osobowe. Tutaj bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury korygującej dotyczącej ubezpieczenia przedmiotu leasingu jak najbardziej przysługuje podatnikowi na zasadach ogólnych. Kiedy zatem takiego odliczenia należy dokonać?

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: