eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochód osobowy: leasing a optymalizacja VAT

Samochód osobowy: leasing a optymalizacja VAT

2011-08-24 13:28

W przypadku leasingu operacyjnego auta osobowego przedsiębiorca odliczy nie więcej niż 6 tys. podatku VAT. Limit ten nie będzie obowiązywał, gdy leasingodawca świadczy dodatkowe usługi na rzecz leasingobiorcy i z tego tytułu kontrahenci zawarli odrębną umowę. Optymalizacji podatku VAT służy wykup auta po zakończonej umowie. Jako że jest to odrębna umowa, podatnik ma prawo do ponownego odliczenia VAT-u.
Przedsiębiorcy, którzy chcą nabyć samochód osobowy na potrzeby prowadzonej przez nich działalności gospodarczej mogą to zrobić w różny sposób. Mogą zainwestować własne środki. Mogą skorzystać z kredytu. Mogą także podpisać umowę leasingu operacyjnego. Ten ostatni jest korzystny w przypadku przedsiębiorstw, które są na starcie swojej przygody z biznesem i nie mają wystarczających środków, aby kupić samochód na własność lub też mają problemy z uzyskaniem na ten cel kredytu. Leasing jest także korzystny z podatkowego punktu widzenia, szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorca nabywa relatywnie drogie auto, którego cena przekracza 20 tys. euro. Opłaty leasingowe wraz z opłatą wstępną stanowią koszt uzyskania przychodu, który pomniejsza dochód do opodatkowania. Tym samym podatek do zapłaty jest znacznie niższy w porównaniu z zakupem na kredyt czy ze środków własnych.

Przy zakupie auta osobowego odliczysz nie więcej niż 6 tys. zł
Bez względu jednak na to, czy jest to leasing czy kredyt przedsiębiorca musi liczyć się z ograniczeniami w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług. W przypadku podatników użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy leasingu, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od raty udokumentowanych fakturą, jednakże suma kwot odliczonego podatku w całym okresie użytkowania samochodu dotycząca jednego samochodu nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Innymi słowy, jeśli umowa leasingu została zawarta na dwa lata, a podatnik otrzymuje co miesiąc fakturę od leasingodawcy, odlicza tylko 60% VAT ujętego na fakturze pamiętając jednak, że przez całe dwa lata suma odliczonego VAT-u nie może przekroczyć 6 tys. zł. Jest to przepis, który zmniejsza opłacalność zakupu samochodów osobowych. Dlatego warto pamiętać o możliwościach optymalizacji odliczenia tego podatku.

Zawarcie drugiej umowy na dodatkowe usługi
Ograniczenie w odliczeniu VAT dotyczy płatności wynikających z zawartej przez przedsiębiorcę umowy leasingu z firmą leasingową. Są to przede wszystkim raty oraz opłata wstępna. Można sobie jednak wyobrazić, że firma leasingowa będzie świadczyła inne (dodatkowe) usługi na rzecz leasingobiorcy potwierdzone odrębną umową. Przykładowo mogą to być usługi zarządzania flotą samochodową (działania związane z procesem zakupu samochodów, które zostaną później oddane w leasing, wsparcie w wyborze floty, analizy pojazdów w danej klasie, zamówienie pojazdów u dealera/producenta, rejestracja pojazdów, przygotowanie pojazdów do wydania użytkownikom, wydanie pojazdów). Czy w tym przypadku będzie nadal obowiązywał limit odliczenia VAT? Z takim pytaniem zwróciła się do organu podatkowego jedna z firm.

Organ podatkowy w ramach interpretacji prawa podatkowego odpowiedział (interpretacja indywidualna z 28 lutego 2011r., IPPP1-443-1280/10-3/EK), że ustawodawca ograniczył prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku użytkowania samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze do 60% (nie więcej jednak niż 6.000 zł) podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. W cytowanym przepisie, ustawodawca wskazuje na czynsz (ratę), a więc nazwę używaną do określenia opłaty za używanie samochodu na podstawie umowy leasingu. W drugiej kolejności ustawodawca wskazuje na „inne płatności wynikające z zawartej umowy”. Jednak ustawodawca wskazał na „inne płatności” co potwierdza, że jego intencją jest aby przepis znalazł zastosowanie do wszystkich płatności jakie zostały wskazane w tej umowie, czyli umowie leasingu. Natomiast w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dwoma odrębnymi umowami tj. umową leasingu operacyjnego pojazdów i umową o świadczenie dodatkowych usług. Decyzją stron transakcji było oddzielne uregulowanie kwestii leasingu i dodatkowych usług – tj. usług zarządzania flotą. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie nabywa od leasingodawcy jednej usługi, lecz leasingodawca zapewnia Wnioskodawcy dwa odrębne świadczenia, tj. leasing operacyjny samochodów oraz usługi związane z zarządzaniem flotą tychże pojazdów. Zatem zastosowanie ograniczenia, wynikającego z przepisu art. 3 ust. 6 ustawy nie będzie miało zastosowania do usług świadczonych na podstawie odrębnej umowy o zarządzaniu flotą samochodów o której mowa we wniosku.

W rezultacie należy stwierdzić, że podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup usług zarządzania flotą samochodów w odniesieniu do tych samochodów podlega odliczeniu na zasadach ogólnych (w całości). W tym przypadku limit 6 tys. zł nie będzie obowiązywał.

Przy wykupie auta limit obowiązuje na nowo
Po zakończonej umowie leasingu przedsiębiorca może wykupić wcześniej leasingowane auto. Pojawia się więc pytanie w jakiej wysokości podatnik będzie mógł odliczyć VAT z tytułu wykupu auta? Z uwagi na to, że wykup poleasingowego auta jest odrębną czynnością – dostawą towaru, przedsiębiorca nabywa prawo do odliczenia podatku VAT na nowo. Z uwagi jednak, że jest to samochód osobowy, będzie mu przysługiwało prawo odliczenia 60% podatku naliczonego w kwocie nie większej niż 6 tys. zł. Potwierdzają to liczne interpretacje. Jako przykład można podać interpretację z 11 kwietnia 2011, (ILPP2/443-29/11-4/MR).

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził w niej, że leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego – jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. W kontekście powyższego należy więc przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – nie związaną z samą umową leasingu. W związku z tym, skoro wykup przedmiotu leasingu (samochodu osobowego) jest odrębną czynnością – dostawą towaru – nie związaną z samą umową leasingu, to od tej czynności będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia 60% kwoty podatku należnego, nie więcej niż 6.000 zł – wynikającej z faktury zakupu przedmiotowego pojazdu.


Joanna Szlęzak-Matusewicz, Tax Care

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.