eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Deklaracja po terminie a zwrot podatku VAT

Deklaracja po terminie a zwrot podatku VAT

2012-08-13 13:34

Deklaracja po terminie a zwrot podatku VAT

Deklaracja VAT © jacekbieniek - Fotolia.com

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego podlegającego odliczeniu nad podatkiem należnym, podatnik ma prawo żądać jej zwrotu na rachunek bankowy. Zwrot taki przysługuje co do zasady w terminie 60 dni, ale w określonych przypadkach może zostać skrócony do dni 25. Czy o zwrot w przyspieszonym terminie można ubiegać się także wówczas, gdy deklarację złożono po terminie?
Rozpatrzmy następującą sytuację: W deklaracji za czerwiec 2012 r. podatnik wykazał podatek należny w wysokości 50 000 zł, a podatek naliczony podlegający odliczeniu w wysokości 130 000 zł. Nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym chce uzyskać w terminie 25 dni. Niestety deklarację VAT-7 przekazał do urzędu skarbowego dopiero 27 lipca 2012 r., a więc po upływie ustawowego terminu przewidzianego dla jej złożenia. Czy mimo to przysługuje mu zwrot w terminie 25 dni?

To kiedy oraz w jakim terminie można ubiegać się o zwrot podatku VAT, reguluje art. 87 ustawy o VAT. Ust. 1 tego przepisu mówi, że jeżeli kwota podatku naliczonego (podlegającego odliczeniu) jest w danym okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot tejże różnicy co do zasady następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na jego rachunek bankowy (o czym z kolei mówi art. 87 ust. 2 ustawy o VAT).

Termin zwrotu można jednak przyspieszyć, o ile zostaną spełnione pewne dodatkowe warunki. Stosowne regulacje znalazły się w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. I tak na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy zwraca nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazaną w tejże deklaracji w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z:
  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

Jak wynika z przytoczonych przepisów, warunkiem ubiegania się o zwrot podatku w przyspieszonym (25-dniowym) terminie jest konieczność opłacenia wszystkich faktur zakupowych wykazanych w deklaracji do dnia jej złożenia. Nic się tutaj natomiast nie mówi o tym, czy konieczne jest złożenie deklaracji w obowiązującym terminie. Przypomnijmy, że termin ten został określony w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (chyba że do podatnika ma zastosowanie któryś z wyjątków, np. rozlicza się on za okresy kwartalne).

fot. jacekbieniek - Fotolia.com

Deklaracja VAT

Deklaracja po terminie a zwrot podatku VAT

Trzeba przy tym pamiętać, że wskazany wyżej termin jest terminem materialnym, a co za tym idzie, nie ma możliwości jego przywrócenia. Nie zmienia to jednak faktu, że organ podatkowy musi przyjąć deklarację od podatnika nawet wówczas, gdy termin ten nie został zachowany (nie ma przepisu, który zabraniałby podatnikowi złożenia deklaracji po terminie).

Jak wskazano powyżej, niezachowanie terminu do złożenia deklaracji podatkowej w zakresie podatku VAT nie pozbawia przy tym podatnika prawa do ubiegania się o zwrot wykazanej w niej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie przyspieszonym 25 dni. Trzeba jednak pamiętać, że termin zwrotu tego podatku jest tutaj liczony od dnia złożenia deklaracji (a więc w naszym przypadku termin ten będzie liczony od 27 lipca).

Niemiłe konsekwencje
O ile, jak podkreślono wyżej, złożenie deklaracji po terminie nie wywołuje negatywnych skutków w zakresie zwrotu podatku VAT, tak trzeba pamiętać, że powyższe może spowodować nałożenie kary z kodeksu karnego skarbowego. Jego art. 56 §4 mówi bowiem, że karze za wykroczenie skarbowe podlega ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.