eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Postępowanie egzekucyjne i wykroczenie skarbowe

Postępowanie egzekucyjne i wykroczenie skarbowe

2013-03-26 10:20

Postępowanie egzekucyjne i wykroczenie skarbowe

Postępowanie egzekucyjne i wykroczenie skarbowe © zimmytws - Fotolia.com

Nawet jeśli fiskus wytoczył wobec podatnika proces egzekucyjny w sprawie zaległych zobowiązań podatkowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pociągnął go także do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli podatnik popełnił wykroczenie skarbowe.
Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji jest doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego jego obowiązków. Równolegle jednak fiskus może wymierzyć karę grzywny na mocy przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie bowiem z art. 16 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym nie jest przeszkodą do wymierzenia kary w postępowaniu karnym w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.

Odrębny proces
Warto rozróżnić egzekucję administracyjną od postępowania karnego skarbowego. Przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji są m.in. podatki. Egzekucja może nastąpić m.in. z rachunków bankowych, z wynagrodzenia o pracę, z ruchomości i nieruchomości, z praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z własności przemysłowej, a także z papierów wartościowych oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej.

fot. zimmytws - Fotolia.com

Postępowanie egzekucyjne i wykroczenie skarbowe

Nawet jeśli fiskus wytoczył wobec podatnika proces egzekucyjny w sprawie zaległych zobowiązań podatkowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pociągnął go także do odpowiedzialności karnej skarbowej.


Konsekwencją odsetki za zwłokę
Jeśli podatek (a także rata podatku oraz zaliczka na podatek) nie zostanie zapłacony w terminie, powstaje zaległość podatkowa, od której niewywiązujący się z obowiązku będzie musiał naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Naliczane są one od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Od 7 marca br. obowiązującą stawką odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest 11,50%.

Za co odpowiedzialność karna skarbowa?
Natomiast przyczyną powstania odpowiedzialności karnej skarbowej nie jest samo niewywiązanie się z obowiązku podatkowego, lecz popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego w administracji będzie jednak możliwe tylko w przypadku wykroczenia skarbowego. Rozumie się przez nie czyn zabroniony, tj. podawanie przez podatnika w składanych do urzędu deklaracjach i oświadczeniach nieprawdy bądź jej zatajanie, przez co wysokość podatku zostaje uszczuplona. Może być to także niepowiadomienie o zmianie danych objętych deklaracją lub oświadczeniem.

Za popełnienie wykroczenia skarbowego obowiązuje kara w postaci grzywny pieniężnej – w 2013 r. może ona wynieść od 160 zł do 32 000 zł.


Katarzyna Miazek, Adam Bujalski

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: