eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › PIT-36 i PIT-36L do 20 stycznia bez zaliczki na podatek

PIT-36 i PIT-36L do 20 stycznia bez zaliczki na podatek

2014-01-20 12:46

PIT-36 i PIT-36L do 20 stycznia bez zaliczki na podatek

PIT-36 i PIT-36L do 20 stycznia bez zaliczki na podatek © whitelook - Fotolia.com

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców jest comiesięczne (lub cokwartalne) uiszczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ostatnia z nich za rok 2013 (a więc za grudzień bądź IV kwartał) winna zostać przekazana fiskusowi do dnia dzisiejszego (20 stycznia 2014). Tego smutnego obowiązku można jednak uniknąć, składając zeznanie roczne. Niestety aby z omawianej preferencji skorzystać, z rozliczeniem trzeba się spieszyć - zarówno samo rozliczenie podatkowe jak i należny podatek trzeba przekazać fiskusowi do dzisiaj.

Przeczytaj także: Zaliczka na podatek dochodowy w 2014 r.

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Tyczy się to przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową bądź podatkiem liniowym. Ryczałtowcy bowiem płacą należny ryczałt (który nie jest zaliczką), zaś kartowicze podatek określony w decyzji urzędu skarbowego.

Wysokość zaliczki ustala się tutaj w następujący sposób:
  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;
  2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu;
  3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania (wynikającymi z prowadzonych przez przedsiębiorcę ewidencji księgowych). Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu. W takim przypadku bowiem dochód ustala się z uwzględnieniem tzw. różnicy remanentowej.

fot. whitelook - Fotolia.com

PIT-36 i PIT-36L do 20 stycznia bez zaliczki na podatek

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców jest comiesięczne (lub cokwartalne) uiszczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ostatnia z nich za rok 2013 (a więc za grudzień bądź IV kwartał) winna zostać przekazana fiskusowi do dnia dzisiejszego (20 stycznia 2014). Tego smutnego obowiązku można jednak uniknąć, składając zeznanie roczne.


Przedsiębiorcy są obowiązani wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki miesięczne (bądź kwartalne, jeżeli takie zostały zgłoszone fiskusowi) w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

Zaliczki takie za dany miesiąc wpłaca się do 20-tego dnia miesiąca następnego, zaś zaliczki za dany kwartał wpłaca się do 20-tego dnia pierwszego miesiąca następującego po danym kwartale.
Zarówno w przypadku podatników rozliczających podatek dochodowy miesięcznie jak i kwartalnie, obowiązek wpłaty ostatniej zaliczki (a więc za grudzień bądź IV kwartał roku) przypada na 20 stycznia roku następnego.

Zapłaty tej ostatniej zaliczki można jednak uniknąć (i z sytuacją taką nie mamy do czynienia tylko wtedy, gdy podatnik w tym ostatnim okresie nie uzyskał dochodu). Ustawodawca wskazał bowiem, że podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku z tego zeznania wynikającego.

Rozwiązanie takie opłaca się przedsiębiorcom, którzy spodziewają się nadpłaty rocznego podatku. Ta może powstać wskutek uwzględnienia tzw. różnicy remanentowej, czy też poprzez skorzystanie przez przedsiębiorcę z przysługujących mu preferencji i ulg podatkowych (w postaci chociażby wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy skorzystania z ulgi na dzieci).
Niemniej, o czym trzeba tutaj koniecznie pamiętać, a na co zwrócił uwagę m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 09.07.2013 r. nr IPPB1/415-453/13-2/ES, aby nie podlegać obowiązkowi wpłaty zaliczki za grudzień, podatnik winien w terminie przewidzianym dla wpłaty tej zaliczki złożyć zeznanie podatkowe oraz dokonać zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Warunki te winny zostać spełnione łącznie. Oczywiście podatek taki należy uregulować jedynie wówczas, gdy w zeznaniu rocznym będzie wynikać kwota do zapłaty. Podatnicy, którzy wykazali nadpłatę, ograniczają się tutaj jedynie do złożenia zeznania.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: