eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › VAT od sprzedaży nieruchomości gdy decyzja o warunkach zabudowy

VAT od sprzedaży nieruchomości gdy decyzja o warunkach zabudowy

2014-05-20 13:24

VAT od sprzedaży nieruchomości gdy decyzja o warunkach zabudowy

VAT od sprzedaży nieruchomości gdy decyzja o warunkach zabudowy © fovivafoto - Fotolia.com

Sprzedaż gruntu niezabudowanego budynkami i budowlami, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT, lecz będzie objęta podstawową stawką tego podatku. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 06.05.2014 r. nr ITPP2/443-211/14/PS.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka chce sprzedać nieruchomość gruntową, w skład której wchodzi grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Na mapie na działce widnieje część murów starego zewnętrznego basenu pływackiego, a także trwale związane z gruntem urządzenia istniejącego placu zabaw. Teren działki nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Spółka wystąpiła przy tym o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po jej wydaniu nastąpi sprzedaż nieruchomości. Zadano pytanie, czy sprzedaż gruntu w takiej sytuacji będzie zwolniona z podatku od towarów i usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

fot. fovivafoto - Fotolia.com

VAT od sprzedaży nieruchomości gdy decyzja o warunkach zabudowy

Sprzedaż gruntu niezabudowanego budynkami i budowlami, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT, lecz będzie objęta podstawową stawką tego podatku.


Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 2 pkt 33 cyt. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że o ile przedmiotem dostawy będzie grunt niezabudowany budynkami i budowlami, a – jak wskazano we wniosku – sprzedaż nastąpi po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, czynność ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: