eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wydobycie kryptowaluty - skutki podatkowe

Wydobycie kryptowaluty - skutki podatkowe

2018-03-06 14:02

Wydobycie kryptowaluty - skutki podatkowe

Czy od kopania krytpowalut trzeba zapłacić podatek? © Wit - Fotolia.com

Pomimo tego, że krypoptwaluty istnieją od wielu lat, stały się ostatnio przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Wszystko to za sprawą niebotycznych wartości oraz nagłych wahań kursów. A wszędzie, gdzie w grę wchodzą pieniądze, zawsze pojawia się kwestia podatków. Jakie konsekwencje podatkowe wynikają z uzyskiwania kryptowaluty?

Przeczytaj także: Rozliczenie PIT i CIT w związku z obrotem kryptowalutami

Kryptowaluty to wirtualne znaki legitymacyjne, mające charakter zbliżony do pieniądza bezgotówkowego. Ideą ich działania jest niezależność od systemu bankowego. W konsekwencji nie posiadają one centralnego emitenta ani instytucji kontrolującej ich obrót.
Zgodnie z założeniami, ich wartość rynkowa jest zdeterminowana wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do walut takich jak Euro, czy Polski Złoty. Jedną z najpopularniejszych kryptowalut jest Bitcoin.

Konsekwencje podatkowe wydobywania kryptowalut


Pozyskiwane kryptowalut odbywa się, co do zasady, w formie wydobycia (z ang. mining). Następuje ono przy użyciu sprzętu komputerowego. Jest to tzw. sposób pierwotny. Dana osoba otrzymuje Bitcoiny za udostępnienie swojej mocy obliczeniowej dla całego systemu Bitcoin i za potwierdzenie transakcji występujących w sieci kryptowaluty. Bitcoiny przyznawane są automatycznie osobom wskazanym przez algorytm. Ponieważ kryptowaluta ma określoną wartość, osoba, która nabędzie je w ten sposób, zwiększa swój majątek.

W art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ustawa o PDOP) ustawodawca zdefiniował, co jest przychodem dla celów podatkowych. Są to w szczególności:
  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
  • wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie tub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

fot. Wit - Fotolia.com

Czy od kopania krytpowalut trzeba zapłacić podatek?

Kryptowaluty to wirtualne znaki legitymacyjne zbliżone do pieniądza bezgotówkowego o określonej rynkowej wartości (uzależnionej tylko od popytu i podaży). Nabyć je można w dwojaki sposób: kupując albo wydobyć - czyli udostępnić moc obliczeniową swojego komputera dla systemu Bitcoin. Rodzi się pytanie, czy takie wydobycie jest przychodem podatkowym? Okazuje się że nie. Przychód ten powstaje dopiero przy sprzedaży posiadanej krytpowaluty.


Dodatkowo, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o PDOP, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działam specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP mówi, że za datę powstania przychodu, uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
W analizowanej sytuacji nie można zastosować powyższych przepisów. Nie dochodzi do otrzymania żadnych praw ani należności. Sytuacja nie realizuje również znamion darowizny.

Pozyskanie kryptowaluty w ten sposób bliższe jest działalności wydobywczej (produkcyjnej), w której dopiero sprzedaż wytworzonego produktu wiąże się z przychodem. Oznacza to, że osoba „wykopująca” kryptowalutę w momencie jej uzyskania nie jest zobowiązana do rozliczenia podatku dochodowego.

Powyższe zagadnienie zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2017 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.150.2017.1.BK.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: