eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie PIT i CIT w związku z obrotem kryptowalutami

Rozliczenie PIT i CIT w związku z obrotem kryptowalutami

2018-08-27 08:20

Rozliczenie PIT i CIT w związku z obrotem kryptowalutami

Jaki podatek od handlu kryptowalutą? © evpv - Fotolia.com

Kryptowaluty sukcesywnie zyskują na popularności, na co ma wpływ idea, która stoi za tym systemem, jak również potencjalnie wysokie zyski z obrotu kryptowalutami. Kryptowaluty charakteryzują się tym, że nie posiadają centralnego emitenta, ani instytucji kontrolującej obrót nimi, a wartość rynkowa kryptowaluty jest zdeterminowana wyłącznie przez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do walut tradycyjnych. Jedyną funkcją kryptowaluty jest rola środka płatniczego lub środka wymiany wartości pieniężnej. Umożliwiają one dokonywanie rozliczeń drogą elektroniczną, bezpośrednio pomiędzy dokonującym płatności a odbiorcą; przy czym, kryptowaluty nie posiadają jakiegokolwiek substratu materialnego.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy od wymiany kryptowalut: fiskus zmienia zdanie

Jak traktować kryptowaluty na gruncie prawnym?


Chociaż kryptowaluty nie są regulowane przepisami prawa, to nie oznacza, że są dla prawa, a zwłaszcza prawa podatkowego, obojętne. Kryptowaluty nie są obce polskim organom podatkowym, które zdążyły już wypracować spójny pogląd w temacie kwalifikowania przychodów uzyskiwanych z obrotu kryptowalutą.
Kryptowaluty powinny być traktowane dla celów podatków dochodowych jako prawa majątkowe.

Prawo cywilne posługuje się bardzo szerokim pojęciem praw majątkowych, uznając je za rodzaj mienia. Kryptowaluty jakkolwiek pozbawione postaci materialnej, niewątpliwie posiadają określoną i wymierną wartość. Należy je zakwalifikować jako rodzaj dobra niematerialnego, będącego mieniem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rozliczanie przychodu przez osoby fizyczne


Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody z obrotu kryptowalutą mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu praw majątkowych albo pozarolniczej działalności gospodarczej.
Kwalifikacja do drugiego źródła może mieć miejsce, jeżeli kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności, która spełnia określone warunki, m.in. wykazuje charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły.

Przychód może zostać rozpoznany w przypadku sprzedaży kryptowaluty, tj. zamiany jej na walutę tradycyjną jak polski złoty, czy dolar amerykański, a także w przypadku zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub usługę.

fot. evpv - Fotolia.com

Jaki podatek od handlu kryptowalutą?

Handel kryptowalutami jest dobrze znany polskiemu fiskusowi. Mimo że ustawy podatkowe nie wskazują wprost na takie przychody, to te jednak są opodatkowane. W PIT podatek może być rozliczany w ramach praw majątkowych bądź działalności gospodarczej. W CIT natomiast obrót kryptowalutą nie zalicza się do zysków kapitałowych a innych źródeł przychodów.


Przychód kwalifikowany do przychodów z praw majątkowych, powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy, innej kryptowaluty, towaru czy wykonania usługi. Natomiast przychód z działalności gospodarczej uznaje się, iż powstał w dniu zbycia prawa majątkowego (tj. dzień sprzedaży lub zamiany kryptowaluty), jednak nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Dochody z obrotu kryptowalutą zakwalifikowane do praw majątkowych rozliczane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej, a więc stawką 18% albo 32%. Natomiast dochody kwalifikowane do pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczane mogą być według skali podatkowej albo podatkiem liniowym stawką 19%.

Przychód osób prawnych


Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych warto wpierw zauważyć, że stosownie do zmian wprowadzonych 01.01.2018 r. w ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o PDOP), przychody podatników dzielą się na dwa źródła: z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 09.03.2018 r., znak 0114-KDIP2-2.4010.2.2018.1.AG dokonując analizy kwalifikacji przychodów z obrotu kryptowalutami doszedł do wniosku, że nie można uznać ich za przychody z zysków kapitałowych, za które uważa się przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PDOP, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. W związku z tym, zdaniem organu, przychód z tego tytułu winien zostać zaliczony do przychodów z innych źródeł.

Co do zasady, za datę powstania przychodu uważa się dzień, wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

W przypadku obrotu kryptowalutami, przychód powstanie w momencie zawarcia transakcji zbycia krypto waluty (zamiany na walutę tradycyjną), w momencie nabycia za jednostki kryptowaluty towarów i usług, a także w momencie zamiany jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę.

Podsumowanie


Obrót kryptowalutami, chociaż może wywoływać skrajne emocje ze względu na brak regulacji prawnych, ryzyko finansowe oraz potencjalne zyski, w świetle prawa podatkowego jest traktowany jako jedno z wielu źródeł przychodu. Zainteresowani obrotem kryptowalutami powinni wiedzieć, w jaki sposób rozliczyć się z fiskusem, ponieważ pomimo wirtualnego charakteru kryptowalut, konsekwencje prawne mogą być dotkliwe materialnie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: