eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zabudowa meblowa poza budynkami mieszkalnymi z 23% stawką VAT

Zabudowa meblowa poza budynkami mieszkalnymi z 23% stawką VAT

2019-04-16 13:53

Zabudowa meblowa poza budynkami mieszkalnymi z 23% stawką VAT

Zabudowa meblowa nie zawsze z niższą stawką VAT © radmila85 - Fotolia.com

Jeżeli usługi polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz zamontowaniu stałej zabudowy meblowej, nie są wykonywane w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką VAT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.04.2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.106.2019.3.IK

Przeczytaj także: Niższa stawka VAT na trwałe zabudowy meblowe w budynkach mieszkalnych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca wykonuje zabudowy meblowe na wymiar u klienta (szafy wnękowe, meble kuchenne na wymiar, meble łazienkowe, garderoby). Meble są wykonywane każdorazowo na konkretne zamówienie. Zainteresowany je projektuje, wykonuje (po dokonaniu pomiarów) i następnie montuje. Tworzą one jednolitą zabudowę, są na stałe przykręcane do ścian, sufitu, podłogi i dopasowane do danego wnętrza. Nie można ich przenieść w inne miejsce czy przesunąć. Usługi te nie są jednak wykonywane w obiektach budownictwa objętego społecznym „programem mieszkalnym”. Wnioskodawca zadał pytanie, jaką stawkę podatku VAT powinien stosować do świadczonych usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

fot. radmila85 - Fotolia.com

Zabudowa meblowa nie zawsze z niższą stawką VAT

Wykonywanie zabudów meblowych może być traktowane jako świadczenie usług budowlanych i dzięki temu korzystać z preferencyjnej stawki podatku. Dzieje się tak jednak jedynie wówczas, gdy usługi takie są świadczone w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.


Zgodnie zaś z art. 146aa ust. 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%,
1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – stosownie do art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – art. 41 ust. 12b ustawy – nie zalicza się:
1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do czynności wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do niej.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnione dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Wobec powyższego, skoro – jak wskazano we wniosku  świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są wykonywane w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to nie mieszczą się one w hipotezie normy wyprowadzonej z art. 41 ust. 2 ustawy. Zatem nie mogą – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – korzystać z opodatkowania stawką podatku w wysokości 8%, lecz podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

W tym miejscu wskazać należy, że powołana przez Wnioskodawcę uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. o sygn. akt I FPS 2/13 dotyczy kwestii świadczenia kompleksowego polegającego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: