eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Od służebności przesyłu nie zapłacisz podatku

Od służebności przesyłu nie zapłacisz podatku

2021-03-22 12:00

Od służebności przesyłu nie zapłacisz podatku

Udostępnienie gruntu pod linię elektryczną bez podatku dochodowego? © pixabay.com

Otrzymywane wynagrodzenie w związku z ustanowieniem na nieruchomości służebności przesyłu stanowi przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.03.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.40.2021.1.KC.

Przeczytaj także: Nie każde odszkodowanie za służebność przesyłu zwolnione z PIT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości, na której zamierza zawrzeć umowę ustanawiającą służebność przesyłu. Mianowicie, na terenie wnioskodawczyni przedsiębiorca zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania energii elektrycznej oraz urządzenia do nich podobne, stosowane w procesach energetycznych, tj. przewody i kable elektryczne, falowniki i transformatory i urządzenia do wyprowadzania mocy. W zamian za korzystanie z tej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem powyższych urządzeń przedsiębiorca będzie płacił wnioskodawczyni wynagrodzenie.

Zainteresowana zadała pytanie, czy wynagrodzenie otrzymywane w związku z ustanowieniem na nieruchomości służebności przesyłu jest zwolnione z podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.

fot. pixabay.com

Udostępnienie gruntu pod linię elektryczną bez podatku dochodowego?

Kodeks cywilny zawiera regulacje prawne w zakresie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować na nim określone urządzenia i korzystać z tej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Właściciel takiej nieruchomości może natomiast otrzymywać od tego przedsiębiorcy wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest zaś wolne od podatku.


Stosownie do art. 305² § 1 ww. Kodeksu, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 305² § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego, służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia) zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.(…)

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z ustanowieniem na nieruchomości służebności przesyłu będzie stanowić dla niej przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: